Hopp til hovedinnhold
Legg til favoritt
Ahus

Ambulerende sykepleieteam

Ambulerende sykepleieteam består av to sykepleiere som bistår helsepersonell på sykehjem, i hjemmetjeneste og i omsorgsbolig.

Ambulerende sykepleieteam består av to sykepleiere som bistår helsepersonell på sykehjem, i hjemmetjeneste og i omsorgsbolig.

Ambulerende sykepleieteam reiser ut og gir opplæring og veiledning til helsepersonell i Akershus Universitetssykehus HF (Ahus) sitt opptaksområde. Det tilbys pasientrettet opplæring i sykepleiefaglige prosedyrer og tilhørende medisinsk teknisk utstyr. Veiledningen gis også per telefon og digitalt.

Aktuelle sykepleieprosedyrer det gis opplæring i er for eksempel sentrale venekatetre, gastrostomisonde, suprapubisk kateter, nasogastrisk sonde, pleuradrenasje og tilhørende medisinsk teknisk utstyr.

I tillegg til pasientrettet veiledning og opplæring, tilbys kommunene planlagte undervisninger for større grupper helsepersonell. Undervisningen kan gjøres i enkeltkommuner eller digitalt til hele opptaksområdet.

Ambulerende sykepleieteam er organisert under Samhandlings- og helsefremmingsavdelingen ved Akershus universitetssykehus HF (Ahus). Avdelingens oppgaver er å understøtte gode pasientforløp i overgangen mellom sykehus og kommune.  

Tilbudet er gratis og kan benyttes av alle kommunene i opptaksområdet til Ahus.

Last ned informasjonsplakat her og heng opp på din avdeling – kommune/bydel

Last ned informasjonsplakat her og heng opp på din avdeling – Ahus

Veiledning/ opplæring

Veiledningen gjennomføres der pasienten er – hjemme eller på institusjon. Det gis teoretisk gjennomgang i tillegg til praktisk gjennomføring av ønsket sykepleiefaglig prosedyre. Veiledningen gis i hovedsak i forbindelse med at pasienten blir utskrevet fra sykehus, men også tilknyttet pasienten som allerede mottar hjelp i kommunen. Veiledning kan også gis via telefon eller digitalt

Se også opplæringsvideoene som er laget som et supplement til veiledning og opplæring.

Undervisning

Det utarbeides en undervisningsplan hvert år som sendes til kontaktpersoner i kommunene. Kommunene melder deretter sin interesse og avtaler tid for undervisning. Det er et minimumskrav på 10 deltakere per undervisninger med varighet opp til 1,5 time.

Ambulerende sykepleieteam tilbyr undervisning i et utvalg sykepleieprosedyrer. Oppdatert oversikt over undervisningstilbud vil bli sendt ut til de relevante kontaktpersonene i opptaksområdet hver vår og høst.

Se her for undervisningstilbudet i 2024.

I samarbeid med Kompetansebroen har det blitt arrangert digitale undervisningswebinarer siden høsten 2021. Her er det mulighet for faglig påfyll innenfor flere ulike temaer med forelesere fra aktuelle avdelinger på Ahus. Informasjon om planlagte webinarer og påmelding ligger under alle arrangement her på Kompetansebroen. Webinarene foregår på Teams. Alle arrangement finner du her.

Ambulerende sykepleieteam tilbyr blodtransfusjoner utenfor sykehus. Alle institusjoner i Ahus sitt opptaksområde har muligheten til å benytte seg av tilbudet. Institusjonen trenger kun å gjennomgå en teoretisk undervisning for å bli sertifisert. Undervisningen bestilles hos Ambulerende sykepleieteam ast@ahus.no eller tlf 95 78 17 89.

Mer informasjon om blodtransfusjon utenfor sykehus finner du her.

Hospitering

Ambulerende sykepleieteam er behjelpelig med å formidle kontakt for deg eller dine ansatte ved ønske om hospitering. Send oss e-post med informasjon om hvem du er, yrkesgruppe, foretrukne tidspunkt, og hva som er målet med hospiteringen.

Vi ønsker informasjon om det er en aktuell avdeling du ønsker å hospitere på, eller om det er ønskelig med trening i en spesifikk sykepleiefaglig prosedyre. Tilbudet gjelder ikke for studie- eller praksisplass.

Kontaktinformasjon

Ambulerende sykepleieteam er tilgjengelig alle hverdager. For spørsmål eller ønske om bistand kan de kontaktes direkte per telefon eller e-post. Det er ikke behov for henvisning.

Ved spørsmål utenfor ambulerende sykepleieteams åpningstid ta kontakt med utskrivende avdeling.

Kontaktinformasjon Ambulerende sykepleieteam:

  • Telefon: 95 78 17 89 (man-fre kl. 09.00-15.00)
  • Mail: ast@ahus.no
  • Facebook: Ambulerende sykepleieteam ved Ahus
  • Instagram: ambulerendesykepleieteam_ahus

Ta kontakt på mail hvis du ønsker å stå på kontaktlisten til Ambulerende sykepleieteam.

Klikk på bildene under for å lese mer om Ambulerende sykepleieteam:

Alle fagartikler