Skjul områdevelger
Hopp til hovedinnhold
Legg til favoritt

Oppfriskningskurs i legemidler for sykepleiere

Kompetansebroen har gleden av å annonsere at oppfriskningskurset i legemidler nå er publisert.

Kompetansebroen har gleden av å annonsere at oppfriskningskurset i legemidler for sykepleiere nå er publisert. Målgruppen er ferdig utdannende sykepleiere med behov for oppfriskning innen tema legemidler, men det kan også være nyttig for sykepleiestudenter under utdanning. Deler av kurset kan også brukes som en oppfriskning for vernepleiere.

Kurset er bygget opp av to deler; del en omhandler legemiddelhåndtering og del to omhandler legemidler ved ulike sykdomstilstander. Disse er videre bygget opp av moduler basert på de ulike temaene som anses som sentrale områder som sykepleiere bør ha god oversikt over i sin praksis og det er mulig å ta en kunnskapstest etter hver del. Oppfriskningskurset for sykepleiere er et ganske omfattende kurs. Om man ikke vil å ta hele kurset kan man velge seg de modulene man ønsker en oppfriskning innenfor.

Faglig ansvarlige

Sykehusapoteket ved Ahus har vært faglig ansvarlige for del en som omhandler legemiddelhåndtering. På spørsmål om hvorfor et slikt kurs er viktig, presiserer de involverte ved Sykehusapoteket at for å ivareta pasientsikkerhet i legemiddelhåndtering kan et kurs som dette være viktig, nettopp fordi kurset omhandler generelle temaer vedrørende legemidler som er viktig å gjenoppfriske regelmessig, både i kommune- og spesialisthelsetjenesten.

Kurset belyser kroppens håndtering av legemidler, legemidlers virkningsmekanisme og deres effekter i kroppen. Det omhandler også årsaker til at pasienter har ulik legemiddelrespons på samme legemiddel og dose, og en modul om hvordan legemidler skal gis på riktig måte ved utdeling til pasient. Riktig inntak er viktig for at legemidlene skal gi ønsket effekt og redusere faren for uheldige bivirkninger.

Katrine Bøvre, Heidi Kristin Aas og Cecilie Norheim, Sykehusapoteket Ahus

Fakultet for helsevitenskap ved OsloMet har vært ansvarlig for del to av kurset som omhandler legemidler ved ulike sykdomstilstander. Førsteamanuensis Christine Tørris ved sykepleierutdanningen trekker frem at kurset er en ressurs som er nyttig både som oppfriskningskurs for sykepleiere i helsetjenesten og for sykepleierstudenter som arbeider med tema knyttet til legemidler og praksis. Et slikt kurs er viktig fordi legemiddelhåndtering er en del av pasienters helhetlige behandling, og utgjør en stor del av arbeidsoppgavene til sykepleiere.

For å sikre riktig og god legemiddelhåndtering er det viktig at helsepersonell har tilstrekkelig kunnskap innenfor fagfeltet. Kompetanseheving er et sentralt tiltak for å redusere risikoen for feil i legemiddelhåndteringen, og et oppfriskningskurs vil derfor kunne bidra til at pasienter får den forsvarlige behandlingen de har krav på.

Christine Tørris, OsloMet

Kurset bygger på pensumbøker som benyttes i sykepleieutdanningen, og gir en god innføring i gjeldende regelverk, farmakologi og legemidler knyttet til behandling av de mest vanlige sykdommene. Kurset vil derfor danne et godt grunnlag for å møte pasienter i ulike livssituasjoner, avslutter Christine Tørris.

Om du ønser å se nærmere på kurset kan du klikke på artikkelen under:

Flere aktueltsaker