Skjul områdevelger
Hopp til hovedinnhold
Legg til favoritt
Ahus
Innlandet
Østfold
Vestfold

Verdensdagen for psykisk helse: Vi trenger hverandre. Løft blikket!

Verdensdagen for psykisk helse markeres 10. oktober for å fremme bevissthet om psykisk helse over hele verden.

Målet med den nasjonale kampanjen er å øke befolkningens kunnskap, forståelse og åpenhet om hva som styrker og svekker den psykisk helsen, og mobilisere til engasjement og tiltak for å styrke den psykiske folkehelsa

I år er det 30 år siden Verdensdagen for psykisk helse ble opprettet. Dagen markeres 10. oktober som en internasjonal FN-dag for å fremme bevissthet om psykisk helse over hele verden.

Målet med den nasjonale kampanjen er å øke befolkningens kunnskap, forståelse og åpenhet om hva som styrker og svekker den psykisk helsen, og mobilisere til engasjement og tiltak for å styrke den psykiske folkehelsa. Mental Helse har koordinert kampanjen siden 1992 på oppdrag fra Helsedirektoratet (Verdensdagen.no)

I år oppfordres det til markeringer som skaper gode og meningsfulle møter mellom forskjellige mennesker. Temaet er del av en treårig strategi hvor fellesskap, inkludering og forebygging av utenforskap vil være overbyggende tema. Les mer om markeringen av dagen på Verdensdagen.no. De har også lansert en film i forbindelse med markeringen av dagen:

Nasjonal kompetansetjeneste for utviklingshemning og psykisk helse (PUA)

Nasjonal kompetansetjeneste for utviklingshemning og psykisk helse (PUA) har i dag to webinarer om helsetjenestens utfordringer med å oppdage den psykiske lidelsen hos denne pasientgruppen og tips om hva man må se etter. Disse er tilgjengelig ut dagen. Målet er å løfte frem et tema som ofte utfordrer hjelpeapparatets evne til å forstå og utrede denne pasientgruppen og i neste rekke tilby rett behandling

Se webinarene og les mer om saken her.

Fagressurser om psykisk helse på Kompetansebroen

  • KvIP – sammen blir vi bedre

    KvIP (Kvalitet i Institusjonsbehandling i Psykisk helsevern) er et læringsnettverk av barne- og ungdomspsykiatriske akuttavdelinger i Norge.

Flere aktueltsaker