Hopp til hovedinnhold

2020 var året der ingenting ble som forventet, alle drev dugnad og den digitale revolusjonen for alvor fikk vann på mølla. Koronapandemien har vist oss at digitale ressurser er viktig som aldri før, og Kompetansebroen har fått spille en rolle i den storstilte digitale kompetansehevingen av helsepersonell og studenter over hele landet. På årsbasis har det vært en økning i antall sidevisninger på 324%, med en økning på 173% i antall unike besøkende.

I denne årsrapporten vil du få et innblikk i noe av det som har skjedd på Kompetansebroen i løpet av 2020. Du vil finne informasjon om nytt fagstoff og læringsressurser som er delt, trafikk og statistikk på siden, samt smakebiter på film og annet innhold vi har produsert selv.

Aktuelt og kommunikasjon

De lokale redaksjonene i Ahus, Vestfold og Innlandet sørger for innholdet og er i jevnlig kontakt med fagmiljø og samhandlingsnettverk for tips og innspill til relevante saker. Aktuelt-spalten er opprettholdt med 1-2 nyhetssaker per uke med påfølgende nyhetsbrev på epost. Saker vi har skrevet om har variert fra nyheter om kommende arrangementer, nytt innhold, temasaker  og generelle samhandlingsnyheter.

Det er faste redaksjonsmøter mellom de lokale redaksjonene der vi diskuterer og deler saker og relevante ideer med hverandre. Noen nyhetssaker har hvert enkelt område publisert for seg selv og noen har blitt publisert felles for alle områdene. 2020 har som alle vet vært et spesielt år og det har også sørget for mange nyhetssaker, temaartikler, videoer og kurs knyttet til korona-sitasjonen. Under er et knippe saker vi har skrevet i året som er gått.

Vestfold har blant annet skrevet disse sakene:

Ernæringsarbeid til personer med utviklingshemming

Gir glede og trygghet til pasientene

Ett år siden lansering av kompetansebroen Vestfold

Innlandet har blant annet skrevet disse sakene:

Helsefellesskap – for et tettere partnerskap • Kompetansebroen

Demensvennlig samfunn gir bedre livskvalitet til mennesker med demens

Integrering av kunnskapsbasert praksis i sykepleiepraksis i sykehus

Ahus har blant annet skrevet disse sakene:

Ny nasjonal opplæringsressurs for smittesporere

Slik kan du jobbe med tverrfaglig samarbeid i praksis

Hvordan kan du være med på å fremme mestring for dine brukere

Arrangement

I 2020 ble det publisert 75 arrangementer på Kompetansebroen, fordelt på de tre områdene.

En økende trend i året som har gått har vært innmelding av webinarer og nettbaserte arrangementer. Da pandemien inntraff ble mange planlagte kurs for året avlyst grunnet vanskeligheter og restriksjoner rundt fysiske møter.  Videre kunne vi  se at flere arrangører endret strategi, og fant gode løsninger for arrangementer på digitale flater.

En ny oppgradert funksjonalitet er digital innmelding av arrangementer. Denne funksjonaliteten har gjort det enklere for kursarrangørene å melde inn arrangementer, samt at publiseringen har blitt mer effektiv.

Arrangement-modulen på Kompetansebroen bidrar til mer deling av kurs og andre arrangementer mellom sykehus, kommuner og utdanningsinstitusjoner. For arrangørene gjør den både utlysning, påmelding og fakturering mye enklere.

E-læring

E-læringsaktiviteten på Kompetansebroen har vært høy i 2020, som det vises i «Statistikk og trafikk» senere i årsrapporten. Dette skyldes i stor grad at Kompetansebroen har åpent tilgjengelige og relevante kurs med høy faglig kvalitet, noe som ble spesielt viktig da korona-krisen krevde rask kompetanseutvikling innen smittevern og andre områder.

Vi har nå over 90 e-læringskurs i porteføljen, og selvfølgelig mye annet innhold på plattformen vår som kan brukes til digital læring. Her er noen eksempler på e-læringskurs som ble publisert i 2020:

Temaseksjon

I løpet av de to første ukene i mars 2020 kom tema Smittevern på plass, og bruken av Kompetansebroen hadde stor økning i denne perioden. Kommuner, sykehus og utdanningsinstitusjoner kunne bruke ressursene på Kompetansebroen rett inn i sine opplæringsprogram ved beredskapsmobiliseringen.

Helsedirektoratet har på sine opplæringssider for covid-19 delt ressurser utviklet av Kompetansebroen, blant annet ressurser på klinisk observasjonskompetanse, og lindrende behandling til covid-19 syke pasienter.

På tampen av 2020 ble det i samarbeid med Helsedirektoratet utviklet en nasjonal smitteoppsporingsopplæring , hvor personell som skal bli smittesporere kan ta kurset på Kompetansebroen. Kurset avsluttes med en kunnskapstest, og ved bestått kunnskapstest vil man få et kursbevis.

Temaseksjonen har i løpet av 2020 også utviklet to andre nye tema; Utviklingshemming og Legemiddelhåndtering.

Begge tema har vært etterspurt av brukerne våre. For tema Legemiddelhåndtering ble det utviklet et grunnkurs for helsefagarbeidere i samarbeid med Sykehusapoteket Ahus. Kurset inneholder e-bok, lydbok og en digital eksamen hvor deltakerne etter endt eksamen får et kursbevis.

Flere av temaene har blitt revidert og oppdatert med nytt innhold i løpet av 2020 og de ulike temaene er også blitt kategorisert i underkategorier for å gjøre leting etter relevant fagstoff noe lettere.

Film

I 2020 var det en sterk vekst i antall visninger per film, og da spesielt i månedene mars, april og mai hvor videoer som omhandler smittevern var spesielt viktige. Filmvisninger er en stor bidragsyter til Kompetansebroens vekst, hvor innholdet i stor grad verdsettes av brukerne. Opplæringsfilmene fdra Ambulerende sykepleieteam har blitt så populære på Kompetansebroen at vi i 2020 blant annet har laget en ny runde med prosedyrefilmer.

Vi har fortsatt å produsere gode faglige kvalitetssikrede filmer og under er et par eksempler på noe av det vi har produsert i 2020.

Palliasjon til Covid-19-pasienter

Med bakgrunn i en ny prosedyre for behandling av Covid-19-pasienter utviklet av Palliativt senter ved Ahus viser denne filmen en dramatisering av hendelser som veldig ofte utspiller seg i forbindelse med Covid-19.

Les nyhetssaken med seksjonsoverlege ved Pallitativt senter på Ahus, Siri Steine her.

Det er også publisert en podkastepisode av podkasten “Helhjerta” om dette temaet. Hør den her.

Ambulerende sykepleieteam: Opplæringsfilmer

Ambulerende sykepleieteam ved Akershus universitetssykehus (Ahus) reiser ut og bistår helsepersonell på sykehjem, i hjemmetjeneste og i omsorgsbolig i opptaksområde til Ahus. De tilbyr pasientrettet praktisk bistand og opplæring i sykepleiefaglige prosedyrer der pasienten er. Det gis teoretisk gjennomgang i tillegg til praktisk gjennomføring av ønsket sykepleiefaglig prosedyre.

I 2020 har Kompetansebroen sammen med Ambulerende sykepleieteam produsert en ny runde med prosedyrefilmer om blant annet nasogastrisk sonde, seponering av VAP og suprapubisk kateter til bruk i kommunene.

Se filmsiden her

Podkast

Kompetansebroens podkast «Helhjerta» har på relativt kort tid blitt populær hos mange lyttere. Siden starten i august 2019 har vi publisert fire sesonger med til sammen 40 episoder og nådd 100 000 avspillinger.

Vi har hatt kjente personer som Trond Viggo Torgersen og Jørgen Skavlan som gjester, men vi har først og fremst trukket fram noen av de mange ukjente heltene i helsetjenesten.

Under finner du fire smakebiter fra podkast-episodene i 2020.

Helhjerta er en podkast om menneskemøter og helse

I denne podkasten møter du mennesker i helsetjenesten som forteller om jobben og historien sin, i en varm og helhjerta samtale med Heidi Skutlaberg Wiig.

Du får høre sterke og engasjerende historier fra både helsepersonell og pårørende med ulik bakgrunn og erfaring.

Heidi har jobbet på Akershus universitetssykehus i 27 år, de siste 13 årene som kreftsykepleier og veileder i Palliativt team. Hun er sentral i prosjektet «Klinisk kommunikasjon» og er mye brukt som foredragsholder.

Vi ønsker gjerne at alle lyttere klikker “abonner” i sin podkast-app og vi setter pris på alle tilbakemeldinger. Vi håper derfor du kan bruke et minutt på å svare på et par spørsmål knyttet til podkasten. Tusen takk!

Torstein Lerhol

Legene sa han ville leve i to år, men nå er han 33! Torstein Lerhol er politiker, foredragsholder, forfatter, leder og han reiser verden rundt på spennende turer. Han veier 23 kg, ligger i rullestol, kan bare bevege en hånd, men har god helse og lever et normalt liv. Livet er mer enn en diagnose, sier han, og en av hans superevner er å være løsningsorientert.

Trond Viggo Torgersen

Trond Viggo Torgersen har hatt en rekke ulike roller og oppgaver gjennom mange år. Lege, barneombud, komiker, NRK-leder, kommunikasjonslærer m.m. I denne episoden blir du med innom mange deler av livet hans. Du får store linjer, små detaljer og mange gullkorn med på veien. Trond Viggo er blant annet opptatt av maktbalansen mellom helsepersonell og pasienter, og du får vite litt om bakgrunnen for sangen «Tenke sjæl».

Jørgen Skavlan

Jørgen Skavlan har som fastlege møtt mellom 200 000 og 300 000 pasienter og har fulgt de samme pasientene gjennom mange år. Hva har han lært? Hvilke småting vil han helst ikke høre om? Hva mener han om barn og ernæring, og hva er «frisk nok for livet»? Skavlan er lege, foredragsholder, forfatter og debattant og kjent for å si sin ærlige mening om ting.

Rigmor Galtung

-Jeg er så glad for at jeg er rar! Det sier Rigmor Galtung, Norges første kvinnelige, profesjonelle stand up komiker. Og «rar» er en hedersbetegnelse for henne. Alle har to poler i sitt følelsesregister, men noen svinger lenger ut. Rigmor er en av dem, og det kalles ofte bipolar lidelse. Hør hennes mange fascinerende, ærlige historier, og henger du med vil du oppleve at både «Gro Harlem Brundtland» og «Lilli Bendriss» dukker opp.

Samhandling

Kompetansebroen skaper en felles arena for å informere og dele innhold som er relevant for samarbeidet mellom sykehus, kommuner og utdanningsinstitusjoner. Hvert av områdene som er med i samarbeidet har egne samhandlingssider hvor det er publisert informasjon om samhandlingsorganene og strukturen for samarbeidet, pågående prosjekter, samhandlingsmidler og annet relevant informasjon for samhandlingen. Kompetansebroen kan videre brukes aktivt i samhandlingsprosjekter og til å gi innspill til innhold og satsinger, lokale kampanjer og kompetansehevingstiltak.

Kompetansebroen er et særlig egnet arbeidsverktøy for et aktivt helsefellesskap på alle nivåer og kan brukes i arbeidet med å sette felles kompetansemål, i tråd med nasjonale føringer.

Statistikk og trafikk

Året 2020 har vært ett år med store endringer i trafikk på digitale flater, noe vi ser stor effekt av på Kompetansebroen. Antall unike besøkende av tjenesten har økt fra rett over 95 000 i 2019 til nærmere 260 000 i 2020. Dette tilsvarer en økning i antall unike besøkende på 173% på årsbasis.

Ser vi på antall sidevisninger har vi her hatt en økning på 324%, da tallene økte fra rett over 500 000 sidevisninger i 2019 til over 2,2millioner sidevisninger i 2020.

Det er klare indikasjoner på at den sterke veksten i antall brukere det siste året kan forklares blant annet av behovet for å tilegne seg ny kunnskap da pandemien utviklet seg i Norge. Virkningen av dette ser man tydelig i grafene og tabellene under som illustrerer de mest besøkte sidene, e-læringskursene, og temaene på siden.

Topp 10 kommuner

 1. Oslo
 2. Tønsberg
 3. Sandefjord
 4. Lørenskog
 5. Gjøvik
 6. Lillehammer
 7. Ullensaker
 8. Larvik
 9. Horten
 10. Hamar

Topp 5 tema

 1. Smittevern
 2. Observasjonskompetanse
 3. Lindrende behandling
 4. Geriatri
 5. Psykisk helse og rus

Topp 5 filmer

Smittevern - Påkledning og avkledning ved påvist Covid-19 66339visninger
ABCDE og NEWS 24024visninger
ISBAR - Kommunikasjon 13614visninger
Ambulerende sykepleieteam - Stell av picc-line 10702visninger
Håndvask med såpe og vann 6908visninger

Topp 5 e-læringskurs

Basale smittevernsrutiner 40568visninger
Håndhygiene 31425visninger
Smittevern - Kunnskapstest 25629visninger
Smitteisolering 13440visninger
Picc-line kateter - Stell og håndtering 11060visninger

Organisasjon og drift

Kompetansebroen er organisert som et avtalebasert samarbeid med et eget styre og Akershus universitetssykehus HF som driftsansvarlig. Sentral redaksjon sørger for teknisk drift, utvikling av felles innhold og oppfølging av brukere og de lokale redaksjonene som er etablert i hvert område.

Kompetansebroens styre har også i 2020 bestått av representanter fra kommuner, helseforetak og utdanningsinstitusjoner i Akershus helseforetaksområde. Styret har i lengre tid arbeidet med forslag til ny styringsstruktur som tar høyde for videre vekst og eskalering til flere helseforetaksområder, da det er både regional og nasjonal interesse for Kompetansebroen som plattform for samhandling og kompetansedeling.

Kompetansebroen Østfold lanseres 12.januar 2021, og det er i løpet av høst/vinter 2020 blitt etablert en lokal redaksjon i Østfold som er inkludert i det felles samarbeidet.

Kompetansebroen sentral redaksjon og lokal redaksjon Ahus

Kjersti Sirevåg
Daglig leder

Boas Krøgh Nielsen
Utvikling og innovasjon

Sigbjørn Kristiansen
Kommunikasjon og innholdsproduksjon

Ellen Eie
Fag- og kvalitetssikring

Maiken Næss
Drift og brukerstøtte

Kristin S. Wendelbo (i permisjon)
Fag- og kvalitetssikring

Lokale redaksjoner Vestfold og Innlandet

Pia Wangen Flesche
Prosjektleder (Vestfold)

Bente Kristin Langvik Olsen 
Prosjektleder (Innlandet)

Lene Fossbråten 
Fag- og kvalitetssikring (Innlandet)

Marit Ødegård 
Fag- og kvalitetssikring (Innlandet)

Kompetansebroens styre

KONGSVINGER/ STYREMEDLEM: Toril Gundersen
Kommunalsjef, Sør-Odal kommune

AHUS | STYREMEDLEM: Pål Wiik
Direktør, Enhet for medisin og helsefag, Akershus universitetssykehus HF

OSLOMET | STYREMEDLEM: Ingrid Narum
Prodekan, OsloMet – Storbyuniversitetet 

AHUS, DRIFTSANSVARLIG AVDELING | Vibeke Kristiansen
Avdelingsleder, avdeling kompetanse og utdanning, Akershus universitetssykehus HF

NEDRE ROMERIKE | STYRELEDER: Gry Røste
Kommunaldirektør helse og omsorg, Lørenskog kommune

FOLLO | STYREMEDLEM: Fritz Solhaug
Kommunalsjef, Frogn kommune

ØVRE ROMERIKE | STYREMEDLEM: Jan-Henrik Karlsen
Kommunalsjef helse og velferd, Nes kommune

BYDELER OSLO | STYREMEDLEM: Haakon S. Brænden
Avdelingssjef, Avdeling helse, aktivitet og mestring, Bydel Stovner

Kompetansebroen tilbakelegger et særdeles aktivt år og ønsker å takke alle våre samarbeidspartnere. Vårt gamle motto fra lanseringen i 2017 er fortsatt like aktuelt:

En god helsetjeneste er avhengig av at vi deler kompetanse, og vi har mye å dele!