Hopp til hovedinnhold
Legg til favoritt

FACT/ACT

Behandlingsmodeller som gir oppsøkende, samtidige, helhetlige og koordinerte tjenester til personer med alvorlige psykiske lidelser

Assertive Community Treatment (ACT) og Flexible Assertive Community Treatment (FACT) er to behandlingsmodeller som gir oppsøkende, samtidige, helhetlige og koordinerte tjenester til personer med alvorlige psykiske lidelser, som ofte også har rusproblemer (NAPHA). FACT bygger i stor grad på ACT som ble utviklet i USA allerede på 1970-tallet. FACT ble utviklet i Nederland fra midten av 2000-tallet.

Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA) og Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykiske lidelser (NK-ROP) har gjennom årlige oppdrag fra Helsedirektoratet bidratt til implementering av ACT- og FACT-modellene siden disse ble introdusert i Norge.

NK-ROP har hatt ansvar for flere forskningsprosjekter på ACT/FACT. Det gjennomføres nå i perioden 2021 – 2023 et nasjonalt forskningsprosjekt på fem ulike team i Norge, både i sentrale og rurale strøk. Du kan lese om prosjektet ved å klikke på følgende lenke: Flexible Assertive Community Treatment (FACT) – Hvordan er modellen oversatt og implementert i ulike norske kontekster.

Hva er FACT/ACT?

Hovedforskjellen mellom de to behandlingsmodellene er at ACT retter seg mot mennesker med et stort og kontinuerlig hjelpebehov grunnet psykoseproblemer, mens FACT har en noe bredere målgruppe med et mer varierende hjelpebehov (NAPHA).

Illustrasjon: Shutterstock

NAPHA og ( NK-ROP) jobber for å heve kvaliteten på tjenestene til personer med samtidig rus og psykiske lidelser. NK-ROP har oversatt og utarbeidet håndbøker for både ACT-modellen og FACT-modellen.

I disse finner du en detaljert beskrivelse av modellene:

Hva er FACT/ACT-team og hvordan jobber de?

I ACT- og FACT-team flyttes behandlingen ut av kontor og institusjon til der brukeren bor eller oppholder seg. Det er tverrfaglige team som retter seg mot personer med alvorlige psykiske lidelser og/eller rusproblematikk. Forskning på ACT og FACT har vist at denne måten å organisere tjenestene på er ønsket av målgruppen (NAPHA).

ACT/FACT arbeider etter en biopsykososial tenkning hvor noen av oppgavene er å følge med på sykdoms- og symptomutvikling, yte veiledning og praktisk hjelp i hverdagen, arbeide med rehabilitering og støtte brukerens bedringsprosesser. Et integrert team er ansvarlig for samtlige av disse oppgavene.

Nyttig håndbok om hvordan ACT- og FACT-team kan etableres

ACT- og FACT-teamene jobber aktivt oppsøkende, og behandling og oppfølging foregår altså der personen bor og har sitt nettverk. Man ser hvordan han eller hun håndterer hverdagen, og får et  helhetlig bilde av situasjonen, noe som også øker muligheten for å inkludere personen i lokalsamfunnet. Hjelperne får større bevissthet om personen som individ, og tilgang på informasjon langt ut over diagnostiske data og medisinske rammebetingelser. Det gir også hjelperne en unik mulighet til å treffe pårørende og naboer, og ta del i samhandlingen mellom personen og aktører i hans eller hennes nettverk. IPS (individuell jobbstøtte) er en viktig brikke i teamet. Her får personen hjelp til å komme i jobb og får støtte til å bli værende i jobben.

Håndbøker, rapporter og evalueringer om FACT

Her finner du håndbøker, rapporter og evalueringer om FACT fra NK-ROP

Om ACT/FACT på Helsedirektoratet

På helsedirektoratet sine sider finner du den nye Nasjonale faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse – ROP-lidelser

Klikk på bildet til høyre for å komme til retningslinjen.

Helsedirektoratet har også informasjon om FACT ACT og FACT-ung på sine sider.

Alle fagartikler