Skjul områdevelger
Hopp til hovedinnhold
Legg til favoritt

De 10 mest etterspurte prosedyrene

Her er de ti mest etterspurte prosedyrene til Ambulerende sykepleieteam.

1.Gastrostomi

Ambulerende sykepleieteam bistår med opplæring til primærhelsetjenesten i stell og bruk av gastrostomisonde, når pasienter skal bytte gastrostomitube, eventuelt bytte fra gastrostomisonde til knapp. De kan også bistå med tilmåling av knapp der det er ønskelig. I tillegg reiser de ut dersom primærhelsetjenesten har utfordringer relatert til gastrostomien, for eksempel ved forsøkt bytte eller at gastrostomituben er tett.

Bytte av gastrostomisonde
Stell og bruk av gastrostomisonde

2. Sentrale katetere

Piccline og Midline

Hos pasienter med Piccline eller Midline kateter gis det opplæring i stell og bruk av kateteret. Ambulerende sykepleieteam gir også veiledning og råd per telefon hvis kateteret ikke fungerer optimalt. Når problemet ikke kan løses over telefon, kan Ambulerende sykepleieteam rykke ut på relativt kort tid.

Se opplæringsfilm om praktisk gjennomførelse av prosedyren her.

VAP

Ambulerende sykepleieteam bistår med opplæring i bruk og stell av VAP. I mange tilfeller bistår teamet med veiledning ved første bytte av VAP-nål ute i kommunene/bydelene, slik at sykepleierne kan føle seg tryggere. Teamet gir også råd per telefon om det er problemer med for eksempel tett kateter eller problemer med å legge inn nål. Ved behov for mer bistand, kan teamet reise ut på relativt kort varsel.

Se opplæringsfilm om seponering av VAP nål her

Se opplæringsfilm om Innleggelse av VAP nål her

3. Sårvurdering

Hvis helsepersonellet i kommunene har en pasient med et sår hvor man har utfordringer med prosedyre og sårtilheling, kan teamet kontaktes for bistand. Teamet kan reise ut der pasienten er for å ta bilder og vurdere såret, eller de kan da få oversendt bilder og informasjon fra kommunen. Teamet har tett samarbeid med sårpoliklinikken som kan kontaktes ved behov.

4. Suprapubisk kateter

Ambulerende sykepleieteam gir opplæring i bytte av suprapubisk kateter rutinemessig, i tillegg til å reise ut på akutte henvendelser der kateteret er tett eller har falt ut. Ved at Ambulerende sykepleieteam bistår primærhelsetjenesten i bytte av kateter, slipper pasienten å reise til sykehuset.

Se opplæringsfilm om praktisk gjennomførelse av prosedyren her.

5. Pleura- og ascitestapping via PleurX

PleurX er et kateter beliggende i acites- eller pleurahulen. Ved hjelp av vakumflasker kan væsken dreneres ved behov i hjemmet eller på sykehjem. Teamet gir opplæring i gjennomførelse av drenasje via PleurX i tillegg til stell og bruk av kateteret.

Se opplæringsfilm om praktisk gjennomførelse av prosedyren her.

Se opplæringsfilm av oppakking av PleurX kit her

6. Nasogastrisk sonde

Når pasienter har fått en nasogastrisk sonde på sykehuset, kan denne byttes utenfor sykehus etter opplæring gitt av Ambulerende sykepleieteam. I tillegg til gjennomgang av prosedyren gjennomgås ofte bruk av pumpe til administrering av sondemat, bistand ved tett sonde eller ved sonde som har falt ut.

Se opplæringsfilm om praktisk gjennomførelse av prosedyren her.

Se opplæringsfilm om måling av pH her

7. CADD smertepumpe

Oppdrag relatert til CADD smertepumpe innebærer gjennomgang av generell bruk av pumpen, inkludert bytting av smertekassett og endring av innstillinger. Herunder kan det også være aktuelt og gi opplæring i bruk og bytte av subcutan nål. Dersom det oppstår problemer med pumpen, kan Ambulerende sykepleieteam veilede per telefon eller reise ut ved behov.

Her kan du ta e-læringen til CADD solis

8. Blodtransfusjon

Dette tilbudet består av at pasienter som bor på institusjoner kan få transfundert blodprodukter der de er, slik at de slipper å reise inn til sykehuset. Ambulerende sykepleieteam henter da blodet på Blodbanken Ahus og kjører det ut til aktuell institusjon. Teamet er tilstede ved ID-kontroll og oppstart av transfusjonen. For å benytte seg av dette tilbudet må institusjonen ha gjennomgått en undervisning i regi av Blodbanken Ahus og Ambulerende sykepleieteam.

Her kan du finne mer informasjon om tilbudet

9. Kateterisering

Ambulerende sykepleieteam gir opplæring i prosedyrene rundt kateterisering. Teamet har tett kontakt med urologisk avdeling ved spørsmål eller andre henvendelser. Det kan gjennomføres en teoretisk gjennomgang på kontor eller digitalt og/eller praktisk opplæring hos pasienten.

Se opplæringsfilm i katetrisering av mann her

Se opplæringsfilm i katetrisering av kvinne her

10. Stomi

Hvis helsepersonellet i kommunene har en pasient med en stomi hvor man har utfordring med sår hud eller mye lekkasjer, kan teamet kontaktes for bistand. Teamet kan reise ut der pasienten er for å ta bilder og vurdere stomien, deretter tar de direkte kontakt med stomisykepleier på Ahus Nordbyhagen for videre plan.

Alle fagartikler