Hopp til hovedinnhold
Legg til favoritt

Anbefalinger for å fremme folkehelsen

Her finner du råd og anbefalinger for å fremme folkehelsen

Foto: Strategi for seksuell helse (2017-2022). Snakk om det!

Fysisk aktivitet

​​I denne håndboken finner du oppsummert kunnskap om effekt av fysisk aktivitet i forebygging og behandling, og anbefalinger på individ- og gruppenivå. Boken beskriver i tillegg hvordan man fremmer atferdsendring.

Klikk her for å lese mer eller laste ned håndboken fra Helsedirektoratet.

Seksuell helse

​God seksuell helse er en ressurs og beskyttelsesfaktor som fremmer livskvalitet og mestringsferdigheter. Og for første gang samles arbeidet  for seksuell helse i en felles strategi.

Det siste tiåret er det gjort store fremskritt i arbeidet for å bedre seksuell helse i den norske befolkningen, og seksuell helse blir i større grad blitt omtalt og vektlagt  som en del av folks generelle helse. Samtidig har det blitt mer synlig at tjenestene i varierende grad fanger opp og imøtekommer dette.

Regjeringen har lagt frem strategien “Snakk om det!” for seksuell helse (2017-2022), og tar utgangspunkt i at seksualitet er en helsefremmende ressurs i alle livsfaser, og at individets handlingskompetanse for å ivareta god seksuell helse bidrar til god livskvalitet og god helse for den enkelte.

Les strategien her

Kosthold

Sunn hverdagsmat og et variert kosthold gir et godt grunnlag for god helse, og bidrar til at man får i seg næringsstoffene man trenger.

Et variert og sunt kosthold kombinert med fysisk aktivitet i hverdagen, reduserer risikoen for blant annet hjerte- og karsykdommer, type 2-diabetes, høyt blodtrykk, flere former for kreft, beinskjørhet, tannråte, overvekt og fedme.

Råd om kosthold og ernæring fra helsedirektoratet

Psykisk helse og livskvalitet

Kommunene kan gjennom systematisk innsats legge til rette for god livskvalitet, styrket psykisk helse og forebygging av psykiske plager Lokalsamfunnet og nærmiljø har stor betydning for befolkningens livskvalitet og psykiske helse. Lokal innsats handler om å involvere befolkningen, tilrettelegge for deltakelse og aktiviteter, målrettet arbeid med mestring, tilhørighet, fellesskap, trygghet. Viktige arenaer for dette arbeidet er blant annet barnehage, skole, nærmiljø, fritidstilbud og frivillighet. Les mer om lokalt forlkehelsearbeid her:

Veiviser i lokalt folkehelsearbeid fra Helsedirektoratet


Alle fagartikler