Skjul områdevelger
Hopp til hovedinnhold
Legg til favoritt
Vestfold

Anestesiprosedyrer ved Sykehuset i Vestfold

Sammen med Universitetet i Sør-Øst Norge har Sykehuset i Vestfold (SiV) laget en rekke undervisningsfilmer fra anestesiavdelingen på SiV.

Anestesisykepleier som jobber med en bag-maskeventilasjon på en pasient i anestesi

Sammen med Universitetet i Sør-Øst Norge og Anestesisykepleierne i Norsk sykepleierforbund har Sykehuset i Vestfold (SiV) laget en rekke undervisningsfilmer fra anestesiavdelingen på Sykehuset i Vestfold. Filmene omhandler blant annet følgende temaer:

  • Rapport operasjonspasient
  • Rapport postoperativ avdeling
  • Innleggelse av Perifert venekateter (PVK)
  • Klargjøring av operasjonsstue
  • Forberedelser kirurgi
  • Blodtrykk
  • O2 fall
  • Trygg kirurgi

Filmene visualisere også enkelte praktiske prosedyrer som for eksempel innleggelse av perifert venekateter etter VAR prosedyren, intubasjon og hygieniske prinsipper ved vask av operasjonsfelt.

Målgruppe:

• Student og veileder
• Nyansatte og kollegaer
• Anestesi, Intensiv- og operasjonsseksjoner
• Klinisk simuleringssenter
• Universitetet og andre videreutdanninger
• Kommunikasjonsavdelingen – E- læring
• Informasjonsfilmer til pasienter som skal inn til operasjon

Alle fagartikler