Hopp til hovedinnhold
Foto: Shutterstock

Profylakse mot Rh(D)-alloimmunisering hos Rh(D)-negative kvinner.

01.11.21 overtar kommunehelsetjenesten i Vestfold, herunder fastleger og jordmødre, oppgaven med anti-D profylakse på aktuelle RhD negative gravide i svangerskapsuke 28.

I Norge er omtrent 15% gravide RhD-negative. Ca. 60% av disse (omtrent 5000 gravide) bærer RhD-positivt foster, og kan potensielt utvikle antistoffer mot barnets blodlegemer (alloimmunisering). Disse antistoffene kan passere morkaken, og utløse livstruende hemolytisk sykdom hos fosteret.


RhD diagnostikk og oppfølgning.

Uke 6 – 13:

Rutineprøver med blodtyping.

Uke 24: Blodprøve av RhD-negative gravide for føtal RHD-typing og blodtypeantistoffer.
  • NIPT (Non invasional prenatal test) rekvireres av jordmor eller fastlege.
  • I IHR er dette angitt som «Gravide RhD neg. Uke 24-svangerskap (uke 24)»
Uke 25-26

Svarbrev fra Blodbanken vedrørende videre oppfølgning.

Uke 28:
  • Dersom Blodbanken anbefaler RhD profylakse(Rhophylac) settes dette i kommunehelsetjenesten.

Praktisk gjennomføring.

Hva og hvordan bestilles profylaksen?
  • Preparat: Rhophylac 300mcg/1500IU. Profylaksen er et spesifikt humant immunglobulin rettet mot RhD-antigenet på blodlegemene.
  • Profylakse bestilles via Folkehelsinstituttets nettbutikk. For veiledning vedrørende bestilling: Brukerveiledning nettbutikk_2018_09_19 (2).pdf (fhi.no). Preparatet er gratis og sendes fraktfritt til legekontoret. FHI fakturerer helseforetakene direkte. Holdbarheten på preparatet er omkring 1-år. Leveringstiden er inntil 2 uker, men kan hurtigleveres.
  • Dersom preparat ikke er tilgjengelig, kan e-resept lages og profylakse utleveres kostnadsfritt ved Sykehusapoteket, Sykehuset i Vestfold.
Administrasjon

Intramuskulær injeksjon(i.m.), valgfri lokalisasjon. Dersom i.m. injeksjon av praktiske årsaker er vanskelig kan profylaksen settes intravenøst.

Svangerskapsjournal og dokumentasjon

Rophylac skal ikke registreres i SYSVAK. Den som injiserer profylakse journalfører dette i svangerskapsjournalen. Det er viktig at dette feltet fylles ut!

Honorering?

For fastleger: Arbeidet honoreres gjennom ny takst 217e i Normaltariffen, jf. informasjon fra Helfo og allmennlegeforeningen.

Ved svangerskapsavbrudd?

Ved svangerskapsavbrudd: Ved indusert abort vil SiV ta seg av testing og immuniseringsbehandling. Dersom kvinnen har spontanabort etter uke 12, skal de ta blodprøver for å vurdere Rhesusstatus og evt. ha immunisering innen 72 timer. Dersom det haster kan man kontakte kvinneklinikken for bistand.


Lenker:

For mer utfyllende informasjon se vedlegg med informasjon fra Helsedirektoratet: Profylakse-rehsus-immunisering-juni-2021.pdf (kompetansebroen.no)

Legeforeningens Veileder i fødselshjelp (2020) anbefaler å gi 300 mikrogram anti-D-profylakse. www.legeforeningen.no