Skjul områdevelger
Hopp til hovedinnhold
Legg til favoritt
Innlandet

Tips til å hjelpe barn som er pårørende

I Norge lever mange barn med foreldre som sliter med psykiske og rusrelaterte utfordringer. Flere nettsider blant annet "Voksne for barn", gir gode tips til helsepersonell.

Foto: Shutterstock

I Norge lever mange barn med foreldre som sliter med psykiske og rusrelaterte utfordringer. Flere nettsider blant annet “Voksne for barn”, gir gode tips til helsepersonell.

I 2011 levde 260 000 barn med moderat eller alvorlig psykisk syke foreldre og 70 000 barn levde med foreldre med moderat eller alvorlig alkoholmisbruk (Torvik og Rognmo, 2011). Det er grunn til å tro at tallene er minst like høye nå 10 år senere. Barn som pårørende er i alderen 0 – 18 år, og de bor sammen med biologiske foreldre, adoptivforeldre, steforeldre eller fosterforeldre (Helsedirektoratet, 2018). Psykisk lidelse og rusmisbruk påvirker hvordan foreldre mestrer foreldrerollen og evnen til å gi barna følelsesmessig og praktisk støtte. Dette kan medføre atferdsvansker og nedsatt psykososial fungering. Det kan også medføre at barna påtar seg en altfor stor rolle som omsorgsgiver og et ansvar for å få hverdagen til å fungere. Kartlegging av barn som pårørende er avgjørende for å kunne vurdere barnas behov for informasjon og oppfølging. Det er også viktig å merke seg at barna og de voksne ofte rapporterer forskjellig om barnas situasjon.

Barneansvarlig personell

Helsepersonelloven fikk i 2010 en ny bestemmelse om at alle helsepersonell har plikt til å bidra til å ivareta mindreårige barn som pårørende av pasienter med psykisk sykdom, rusmiddelavhengighet eller alvorlig somatisk sykdom/skade. I januar 2018 ble bestemmelsen utvidet til også å gjelde mindreårige barn som pårørende til søsken med psykisk sykdom, rusmiddelavhengighet eller alvorlig somatisk sykdom. Helseinstitusjoner skal ha barneansvarlig personell med ansvar for å fremme fokuset, og på en systematisk måte koordinere helsepersonells oppfølging av barn som pårørende.

Barn trenger tilpasset informasjon, anerkjennelse og oppfølging. Trykk på linken for å se filmene.

Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er barn-som-parorende-1024x590.jpg
https://vimeo.com/661949750/cbb8824374

Siden 1960 har “voksne for barn” jobbet for trygge oppvekstvilkår og god psykisk helse for alle barn.

Alle fagartikler