Skjul områdevelger
Hopp til hovedinnhold
Legg til favoritt
Ahus

Barneansvarlig personell

Barneansvarlig-funksjonen er drivkraften som fremmer arbeidet med barn som pårørende. Mange lurer på hvordan de skal organisere barneansvarligrollen.

Jente med store briller som noterer i en bokFoto: Shutterstock

Funksjonen Barneansvarlig kom i lovsform i 2010 for å koordinere og legge til rette for at helsepersonell skal følge opp barn som pårørende med tilstrekkelig informasjon og nødvendig oppfølging. Mye har hendt siden 2010. Lovverket har blitt utvidet til også å omfatte barn som pårørende som er søsken, og barn som etterlatte. Videre kom blant annet Mulitsenterstudien om barn som pårørende i 2015, som slo fast at om vi skal lykkes i arbeidet med barn som pårørende må sykehus og kommuner samhandle.

De barneansvarlige er en viktig ressurs

Mange kommuner har opprettet funksjonen barneansvarlig. Barneansvarlig-funksjonen er drivkraften som fremmer arbeidet med barn som pårørende både i kommuner og sykehus, men mange lurer på hvordan de skal organisere barnenansvarligrollen, slik at den blir utført på en mest mulig hensiktsmessig måte. På barne- og ungdoms-enheter er barneansvarlig rollen forbundet med oppfølging av søsken. I den forbindelse kan barneansvarlig rollen forstås som «søsken-ansvarlig». Ulike enheter har ulik organisering og oppgaver. Alle har travle dager, men for å se og følge opp barn som pårørende krever det et samarbeid på tvers mellom tjenester og de organisatoriske strukturer må kanskje gås opp på nytt.

BarnsBeste

Det Nasjonale kompetansenettverket Barnsbeste har nå utarbeidet et kunnskapsgrunnlagsdokument som skal gjøre det enklere å få på plass barneansvarligrollen på de ulike stedene. Håpet er at dokumentet vil gjøre det enklere både å forstå og utforme barneansvarligrollen, slik at den på best mulig måte kan bistå i arbeidet med å ivareta barn som pårørende og etterlatte. Det anbefales at ledere, barneansvarlige og andre bruker dokumentet som et oppslagsverk for å få kunnskap og ideer for å utforme barneansvarligrollen. Dokumentet finner du her: Kunnskapsgrunnlag og anbefalinger for barneansvarlig personell.


Alle fagartikler