Skjul områdevelger
Hopp til hovedinnhold
Legg til favoritt
Ahus

Barnepalliativt team for barn og unge (PALBU)

Palliativ behandling og omsorg til barn har som mål å gi best mulig livskvalitet for barnet og deres familie.

Illustrasjon: Barne- og ungdomsklinikken Ahus

Barnepalliasjon

Barnepalliasjon er aktiv behandling og omsorg for barn og unge med alvorlige livsbegrensende eller livstruende tilstander. Barnepalliasjon er tverrfaglig, den inkluderer hele familien, og den fokuserer på forebygging og lindring av lidelse uavhengig av hvor langt barnet har kommet i sykdomsforløpet. Barnepalliasjon hverken fremskynder døden eller forlenger selve dødsprosessen, men ser på døden som en del av livet. Barnepalliasjon er mer enn terminalpleie. Palliasjon til barn er uavhengig av barnets diagnose og varer livet ut – inkludert oppfølging av familien i etterkant av dødsfallet.

PALBU- Hva kan teamet tilby?

Ved behov for palliasjon kan PALBU, i tett samarbeid med behandlingsansvarlig lege/avdeling, gi råd og veiledning om:

 • Symptomlindring ved smerter, uro, pustevansker, ernæringsvansker, kvalme, angst, søvnvansker og støtte ved vanskelige samtaler
 • Bistå i samtaler om behandlingsmål, behandlingsbegrensninger og utarbeidelse av beredskapsplan
 • Tilby hjemmebesøk
 • Bistand til å koordinere lokalt hjelpeapparat og nettverk
 • Støtte med fokus på best mulig livskvalitet for hele familien
 • Planlegging og forberedelser når livet går mot slutten (hjemmedød)
 • Sorgstøtte og tilby søskensamtaler
Mål

Målet med palliativ behandling og omsorg til barn er best mulig livskvalitet for barnet og deres familie. Teamet skal sørge for å være lett tilgjengelig som kontaktpersoner for pasient og pårørende. De vil legge til rette for at barnet kan være hjemme, og for hjemmedød i samarbeid med kommunehelsetjenesten dersom familien ønsker det.

Målsetning for PALBU:

 • Rådgivende og støttende organ, både for familiene og helsepersonell
 • Veiledning i symptomkartelegging, symptomlindring og behandlingsgrenser
 • Bidra til at barn og ungdom får god behandling av fagpersoner med kompetanse innen barnepalliasjon
 • Sikre kontinuitet og trygghet for barn og deres familier som ønsker hjemmedød, i samarbeid med Avansert hjemmesykehus for barn og kommunehelsetjenesten
 • Brobygger mellom ulike tjenestenivå i helsetjenesten og implementere rutiner for samarbeid og samhandling
 • Kompetanse overføring internt og eksternt
Hvem er barnepalliativt team?

Barnepalliativt team er et tverrfaglig team bestående av en fagkoordinator, overleger barn, sykepleiere og familieterapeut fra barn- og unges psykiske helse (BUPH). Teamet vil systematisk kartlegge barnets og familiens bakgrunn og behov, og utarbeide en palliativ plan for hvert enkelt barn. De har ikke behandlingsansvar, men vil være et supplement til behandlingen.

Teamet består av følgende personer:

 • Lisa Fosshaug 40% fagkoordinator
 • Anette Lund, 20% overlege
 • Ragnhild Salvesen, 20% overlege
 • Torkil Benterud, 20% overlege
 • Nicola Breivik, 40% sykepleier
 • Sigrun Sveinbjornsdottir 40%, spesialsykepleier
 • Benedicte Wisløff 30%, familieterapeut

Kontakt: telefon 48203502 kl.08-15 på hverdager

Mail: palbu@ahus.no

Fra venstre: Sigrun Sveinbjornsdottir, Lisa Fosshaug, Benedicte Wisløff, Ragnhild Salvesen, Torkil Benterud, Anette Lund og Nicola Breivik
Foto: Kommunikasjon

Fra venstre: Sigrun Sveinbjornsdottir, Lisa Fosshaug, Benedicte Wisløff, Ragnhild Salvesen, Torkil  Benterud, Anette Lund og Nicola Breivik

Veiledere/retningslinjer
Alle fagartikler