Skjul områdevelger
Hopp til hovedinnhold
Legg til favoritt
Ahus

Barnepalliativt team for barn og unge (PALBU)

Palliativ behandling og omsorg til barn har som mål å gi best mulig livskvalitet for barnet og deres familie.

Illustrasjon: Barne- og ungdomsklinikken Ahus

Barnepalliasjon

Barnepalliativt team er etablert som et tilbud til barn med forventet forkortet levetid. Teamet skal bidra til å sikre helhetlig oppfølging av både barnet og pårørende. Barnepalliasjon er tverrfaglig, den inkluderer hele familien, og den fokuserer på forebygging og lindring av lidelse uavhengig av hvor langt barnet har kommet i sykdomsforløpet. Barnepalliasjon hverken fremskynder døden eller forlenger selve dødsprosessen, men ser på døden som en del av livet. Barnepalliasjon er mer enn terminalpleie. Palliasjon til barn er uavhengig av barnets diagnose og varer livet ut – inkludert oppfølging av familien i etterkant av dødsfallet Dette er et fagområde i utvikling, både nasjonalt og internasjonalt.

Kontakt: telefon 67969380, mail: palbu@ahus.no

Hvem er Barnepalliativt team?

Barnepalliativt team er et tverrfaglig team bestående av en koordinator, barnenevrolog, barneonkolog, sykepleier, spesialpedagog og representant fra lokalt barne- og ungdomspsykiatrisk team (BUP). Teamet vil systematisk kartlegge barnets og familiens bakgrunn og behov, og utarbeide en palliativ plan for hvert enkelt barn. De har ikke behandlingsansvar, men vil være et supplement til behandlingen.

 • Koordinator Beate Farstad 20% (Lisa Fosshaug permisjon)
 • Barnenevrolog, Anett Mykleby 20%
 • Barnelege Tomas Nordheim Alme 10%
 • ABU/ AHS, Sigrun Sveinbjornsdottir 10%, Spesialsykepleier
 • Barnehabilitering, spesialfysioterapeut Bodil Herheim 10%
 • Nyfødtavdelingen, Mina Helene Lysaker, sykepleier 10%
 • BUPH, Trond Nordheim (vara Benedicte Wisløff)10%

Mål

Målet med palliativ behandling og omsorg til barn er best mulig livskvalitet for barnet og deres familie. Teamet skal sørge for å være lett tilgjengelig som kontaktpersoner for pasient og pårørende. De vil legge til rette for at barnet kan være hjemme, og for hjemmedød i samarbeid med kommunehelsetjenesten dersom familien ønsker det.

Målsetning for PALBU:

 • Rådgivende og støttende organ, både for familiene og helsepersonell
 • Veiledning i symptomkartelegging, symptomlindring og behandlingsgrenser
 • Bidra til at barn og ungdom får god behandling av fagpersoner med kompetanse innen barnepalliasjon
 • Sikre kontinuitet og trygghet for barn og deres familier som ønsker hjemmedød, i samarbeid med hjemmesykehus og kommunehelsetjenesten
 • Brobygger mellom ulike tjenestenivå i helsetjenesten og implementere rutiner for samarbeid og samhandling
 • Deltakelse på møter i klinisk etikk komite
Veiledere/retningslinjer

Fra venstre: Spesialsykepleier AHS/ABU Sigrun Sveinbjornsdottir, Koordinator Beate Farstad, Barnenevrolog Anett Mykleby, Barnehabilitering spesialfysioterapeut Bodil Herheim, Sykepleier nyfødt Mina Helene Lysaker, BUPH Trond Nordheim og Seksjonsleder Lisa Fosshaug. Foto: Kommunikasjonsavdelingen

Alle fagartikler