+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, Ahus-, og Østfold-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område

NAV hjelpemidler og Kunnskapsbanken

Hjelpemidler, tilrettelegging og tolking

Både helsepersonell og pasienter kan være usikre på hvem som har ansvar for hjelpemidler og utstyr.

NAV Hjelpemiddelsentral bidrar til at mennesker med nedsatt funksjonsevne får løst sine praktiske utfordringer. Hjelpemiddelsentralen låner ut hjelpemidler og bistår kommuner, arbeidsgivere og andre samarbeidspartnere med rådgivning, veiledning, opplæring og tilrettelegging. Les mer om NAV Hjelpemiddelsentral på nav.no.

Kunnskapsbanken inneholder blant annet artikler, e-læringskurs og fagsider om hjelpemidler, tilrettelegging og tolking. Kunnskapsbanken eies og driftes av NAV. Nettstedet supplerer det du finner av informasjon på NAV sine øvrige nettsteder om

Les mer på kunnskapsbanken.net

Behandlingshjelpemidler Ahus har ansvar for medisinsk-teknisk utstyr og forbruksmateriell til pasienter som har folkeregistrert adresse i opptaksområdet til Ahus. Se mer om Behandlingshjelpemidler Ahus her.