Skjul områdevelger
Hopp til hovedinnhold
Bilde av en eldre dame og to hender som plasserer et høreapparat i øret hennes.Stell av høreapparater. Foto: Shutterstock.com

Bruk og stell av høreapparater – for helsepersonell

HLF Rehabilitering as as har utviklet en app til smarttelefon om bruk og stell av høreapparater. Appen er ment for helsearbeidere i sykehus og kommuner, pårørende og andre som kan hjelpe eldre med høreapparater. Kunnskap om høreapparater, bruk og stell av disse, kan være lav hos dem som ikke selv har slike.

For eldre med nedsatt hørsel kan gode hjelpere være viktige for riktig bruk av høreapparatene. Nesten 91% av eldre over 80 år har nedsatt hørsel. Tilgang til lyd og kommunikasjon ved hjelp av velfungerende høreapparater er viktig for å opprettholde kommunikasjon og livsglede, samt å unngå sosial isolasjon. Husk også at det er fort å mistolke signaler på nedsatt hørsel som demenssykdom!

Tilgang til lyd er livskvalitet! Helsearbeidere kan med SmartHørsel gi praktisk bistand til bruk av høreapparater. Appen inneholder korte instruksjonsfilmer om filterskifte, forskjell på høyre og venstre, feilsøking med mer. I tillegg kontaktinformasjon til leverandører av høreapparater.

For tips om kommunikasjon med personer med nedsatt hørsel, systemorientering med mer, anbefaler vi vår nettside Ikke rop!

Prosjektet er støttet av Stiftelsen Dam. HLF Rehabilitering as er en ideell virksomhet eid av Hørselshemmedes Landsforbund som gir tilbud til personer med hørselsrelaterte utfordringer. Vi håper at helsearbeidere sammen med oss vil bidra til å gi eldre god livskvalitet ved å bruke SmartHørsel!

SmartHørsel lastes ned gratis fra App Store eller Google Play. Les mer her SmartHørsel