+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, Ahus-, og Østfold-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område
Bilde: Shutterstock

Covid-19 prøvetaking – informasjon fra Ahus

Endrede retningslinjer for prøvetaking for SARS-CoV-2 diagnostikk og prøvetakingsutstyr fra Ahus – oppdatert 9.juli 2021

FHI har endret anbefalinger mtp prøvetakingsteknikk og lokalisasjon for prøvetaking til SARS-CoV-2 diagnostikk. Det åpnes nå for å benytte prøvetaking i fremre nese der hvor formålet med testen er screening eller smittevernhensyn. Ved klinisk mistanke om sykdom anbefales fortsatt prøvetaking i nasofarynx og svelg (tatt med samme prøvetakingspinne) for at testen skal ha best mulig sensitivitet.

Ahus har gjort en validering av prøvetakingspensler for prøvetaking i fremre nese etter retningslinjene til FHI. Resultatene viser at tynne og tykke penseltyper gir like gode resultater forutsatt at retningslinjene for korrekt prøvetakingsteknikk følges. Både tykk og tynn pensel som sendes ut fra Ahus kan derfor benyttes ved prøvetaking i fremre nese, men tykk pensel foretrekkes der en forventer at det kan være vanskelig å få tatt en god prøve (f.eks hos barn, engstelige pasienter) da disse kan oppleves som mer behagelige.

Ahus har kun et begrenset lager av tykke pensler, slik at hovedmengden av prøver fortsatt bør tas med tynne pensler.

Les mer på FHI sin hjemmeside for oppdaterte anbefalinger mtp prøvetakingsteknikk.

Rekvirering

Kommunenes teststasjoner kan rekvirere SARS-CoV-2 PCR elektronisk fra kommunens valgte tjeneste via nettbasert rekvirering. For mer informasjon kontakt oss på e-post: [email protected].

Opplysninger om pasientens bostedskommune/oppholdskommune må oppgis på rekvisisjonen. Dette er nødvendig for at laboratoriet skal kunne varsle riktig kommune for smitteoppsporing. Det bør samtidig oppgis et aktuelt telefonnummer til den det er tatt prøve av, som kan videreformidles for smittesporing.

Prioritering av utbruddsprøver

Rekvisisjonen merkes «Utbrudd» og selve prøveglasset merkes i henhold til avtale for at prøvene skal kunne prioriteres for raske svar. Den samme merkingen av prøveglasset kan benyttes for enkeltprøver som etter legevurdering har særskilt hast.

For større utbrudd, der prøvemengden forventes å overstige 100 prøver, ber vi om at dere varsler laboratoriets før prøvene sendes prøvemottak på telefon: 67 96 21 26.

Ved mindre utbrudd med forventet prøvemengde under 100 prøver er det ikke nødvendig å varsle laboratoriet per telefon.

Varsling av SARS-CoV-2 PCR positive

Laboratoriet varsler positive svar på SARS-CoV-2 PCR til kommunelege eller oppgitt vakttelefon fra kl. 08.00 til kl. 22.00 alle dager.

NB! I ukene 25 – 32 vil positive koronaprøver varsles i følgende tidsrom:

  • Mandag – fredag 8-21
  • Lørdag og søndag 9-17

I situasjoner der laboratoriets varslingsteam ikke når gjennom på oppgitt telefonnummer vil det bli sendt e-post til kommunelegen eller smitteoppsporingsteam med beskjed om at det er positive prøvesvar i aktuelle kommune. I e-posten oppgis kontaktinformasjon til varslingsteamet slik at kommunens smitteoppsporingsteam kan ringe for nærmere informasjon så snart de har anledning.

Formidling av prøvesvar

Rekvirenter som har elektronisk svarrapport vil få denne så snart analyseresultatet foreligger. Andre rekvirenter får papirsvar.

Prøvesvaret blir tilgjengelig for den enkelte på helsenorge.no så snart prøven er ferdig analysert.

Personer som ikke har norsk fødselsnummer eller D-nummer, kan ikke få prøveresultat på Helsenorge. Teststasjonen må da avtale med den enkelte hvordan hen skal få informasjon om prøveresultatet.

Jamfør Lov om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven) § 21 er laboratoriet bundet av taushetsplikten og kan ikke gi ut prøvesvar til arbeidsgiver eller annen tredjepart som ikke er helsepersonell med ansvar for oppfølging av den det er tatt prøve av.

Bestilling av prøvetakingsutstyr

Bestilles som ved annen varebestilling fra våre laboratorier på e-post: [email protected].

Dersom det er en hastebestilling må bestillingen gjøres per telefon: 67 96 15 00.

Kontaktinformasjon

  • Har du spørsmål angående rekvirering, transport og prøvetakingsmedier, ta kontakt på e-post: [email protected]
  • Har du spørsmål angående varslingstjenesten, ta kontakt på e-post: [email protected]