+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, Ahus-, og Østfold-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område
Foto: Shutterstock

Ernæringsscreening – Identifisere risiko-pasienter

Alle pasienter skal vurderes for risiko for underernæring ved innleggelse i helse- og omsorgsinstitusjon og ved oppstart av helse- og omsorgstjenester. Helsedirektoratet anbefaler bruk av verktøyet MST (Malnutrition Screening Tool) for vurdering av risiko for underernæring for voksne i helse- og omsorgstjenesten.

Verktøyet MST består av to spørsmål: ett om endring i vekt og ett om endring i matinntak. Se mer om bruk av verktøyet i retningslinjen for forebygging og behandling av underernæring. Om du ønsker å vite mer om vurderingen bak valget om å anbefale dette verktøyet som screening-verktøy kan du lese mer om dette på Helsedirektoratet sine sider.

Her finner du MST-verktøyet i ulike formater:

Du kan også få en praktisk veiledning i hvordan anbefalingen kan følges hos Helsedirektoratet.

Kilde: Helsedirektoratet