Skjul områdevelger
Hopp til hovedinnhold
Legg til favoritt

Forhåndssamtaler på sykehjem

Senter for medisinsk etikk har utarbeidet en veileder i forhåndssamtaler på sykehjem ved livets slutt.

Foto: Veileder Senter for medisinsk etikk, UIO

Senter for medisinsk etikk har utarbeidet en veileder til planlegging og gjennomføring av forhåndssamtaler på sykehjem. I veilederen finner man verktøy til bruk både før og under samtalen med pasienten. En forhåndssamtale vil kunne fremme pasientens medbestemmelse og autonomi, skape tillit mellom pasient og helsepersonell, samt gi helsepersonell og pasienter/pårørende et godt grunnlag for beslutninger og gode prosesser videre.

Veilederen er kortfattet og til bruk i praksisfeltet.

Klikk her for å åpne eller laste ned veilederen i forhåndssamtaler.

Alle fagartikler