Skjul områdevelger
Hopp til hovedinnhold
Legg til favoritt

Formidling av viktig informasjon til innvandrerbefolkningen

Her kan du lese mer om hvordan formidle viktig informasjon om korona til innvandrerbefolkningen

Foto: Shutterstock

Veiledere fra IMDi

IMDi (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet) har laget to veiledere om formidling av viktig informasjon til innvandrerbefolkningen:

Trykk her for å lese veiledning om bruk av ressurspersoner med innvandrerbakgrunn i informasjonsarbeidet under koronapandemien.

Og/eller følg denne lenken for å lese om bruk av tolk i informasjonsarbeidet under koronapandemien.

Veilederne retter seg mot ledere og ansatte i kommuner, og kommer med konkrete råd om planlegging og gjennomføring av tiltak. Veilederne er den del av de foreslåtte strakstiltakene for å redusere smitten blant innvandrerbefolkningen, som ble lagt fram før jul.

Nettsaken finner du ved å følge denne lenken.

Informasjon fra FHI

Enhet for migrasjonshelse og område for smittevern ved FHI har gjennomført et webinar om koronavaksinasjonsprogrammet.

Ellen Furuseth, overlege i avdeling for smittevern og vaksine holdt en presentasjon om
• Koronavaksinasjonsprogrammet
• Prioriteringer av hvem som får vaksine
• De ulike vaksinene
• Bivirkninger
• Hva vi vet om barrierer mot vaksinasjon, motforestillinger og myter
• FHIs planer for informasjon og vaksinekommunikasjon

Lenke til webinaret og presentasjonen fra seminaret finner du ved å trykke her.

Alle fagartikler