Skjul områdevelger
Hopp til hovedinnhold
Legg til favoritt
Vestfold

Frisklivssentraler i Vestfold

Les mer og finn kontaktinformasjon her.

Frisklivssentralen er en helsefremmende og forebyggende kommunal helsetjeneste og er en del av det samlede lærings- og mestringstilbudet i kommunen. Målgruppen er de som har økt risiko for, eller som har utviklet sykdom og trenger støtte til å endre levevaner og mestre helseutfordringer.

Alle frisklivssentraler skal gi kunnskapsbasert hjelp til fysisk aktivitet, kosthold og snus- og røykeslutt gjennom et strukturert oppfølgingstilbud. Frisklivssentralene kan i tillegg tilby kurs i mestring av depresjon (KiD) og belastning (KiB), veiledning ved søvnvansker og samtaler om alkoholvaner. Mange frisklivssentraler har egne tilbud til barn og unge og deres foresatte, eldre og innvandrere. Tilbudene gis i egen regi og/eller i samarbeid med andre aktører eller nabokommuner.

Basistilbudet omfatter støtte til fysisk aktivitet, kosthold, snus- og røykeslutt. Dersom frisklivssentralen har kompetanse og kapasitet anbefales det å ha tilbud til personer med lettere psykiske plager, søvnvansker og risikofylt alkoholbruk. Ved behov kan det gjennomføres flere helsesamtaler underveis i oppfølgingsperioden. Under ser du oversikt over det strukturerte oppfølgingstilbudet til frisklivssentraler.

Frisklivssentraler i Vestfold:

Færder
Horten
Holmestrand
Larvik
Sandefjord
Tønsberg

 

Alle fagartikler