+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet- og Oslo/Akershus-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område

Frisklivssentraler

Frisklivssentralen er en helsefremmende og forebyggende kommunal helsetjeneste og er en del av det samlede lærings- og mestringstilbudet i kommunen. Målgruppen er de som har økt risiko for, eller som har utviklet sykdom og trenger støtte til å endre levevaner og mestre helseutfordringer.

Alle frisklivssentraler skal gi kunnskapsbasert hjelp til fysisk aktivitet, kosthold og snus- og røykeslutt gjennom et strukturert oppfølgingstilbud. Frisklivssentralene kan i tillegg tilby kurs i mestring av depresjon (KiD) og belastning (KiB), veiledning ved søvnvansker og samtaler om alkoholvaner. Mange frisklivssentraler har egne tilbud til barn og unge og deres foresatte, eldre og innvandrere. Tilbudene gis i egen regi og/eller i samarbeid med andre aktører eller nabokommuner.

Basistilbudet omfatter støtte til fysisk aktivitet, kosthold, snus- og røykeslutt Dersom frisklivssentralen har kompetanse og kapasitet anbefales det å ha tilbud til personer med lettere psykiske plager, søvnvansker og risikofylt alkoholbruk. Ved behov kan det gjennomføres flere helsesamtaler underveis i oppfølgingsperioden. Under ser du oversikt over det strukturerte oppfølgingstilbudet til frisklivssentraler.

Her kan du finne korte filmer om frisklivssentraler

I vårt område har følgende kommuner Frisklivssentral:

Her kan du lese en artikkel om Frisklivssentralen i Oppegård fra Østlandets Blad 6. oktober 2017.