Skjul områdevelger
Hopp til hovedinnhold
Legg til favoritt

GerIT – fjernundervisning i geriatri

Vil du delta på fjernundervisning i geriatri?

Illustrasjon fra Shutterstock

Nasjonalt senter for aldring og helse tilbyr fjernundervisning i geriatri. Ger-IT er et tilbud til alle som jobber med geriatri og er en obligatorisk del av utdanningen for leger i spesialisering i geriatri. Alle med interesse for geriatri er velkommen til å delta på undervisningen. 

Formålet med fjernundervisningen er å styrke kommunikasjonen og samhandlingen mellom de som driver sykehusbasert geriatri i Norge, heve kvaliteten på norsk geriatri, og å gi offentligheten informasjon om geriatrisk virksomhet.

Det er ikke nødvendig å melde seg på. Det er nok å klikke på Zoom-lenken på legeforeningens nettsider for å bli med i møtet.

Du kan delta på Ger-IT på to måter:

  1. Forelesningene foregår annenhver tirsdag og kan følges live på Zoom. Forelesningene tas opp etter samtykke fra foreleser, og publiseres på sidene til Nasjonalt senter for aldring og helse.
  2. Forelesningene kan sees i opptak i etterkant når det passer deg best.

Møtene finner sted tirsdager kl. 1200 – 1245 i uker med like nummer. GerIT er gratis og det er ikke krav om påmelding.

Møtene er på Zoom. Link til Zoom-møte blir lagt ut sammen med tittel på foredraget. På grunn av IT-sikkerhet vil Zoom noen ganger ikke virke på sykehus-PC, så da må man bruke Zoom fra egen mobiltelefon.

Program høsten 2023

5. september: “Psykologiske og juridiske aspekter knyttet til selvbestemmelse hos eldre med kognitiv svikt”. Ingeborg Halse, cand.psychol., PhD, Alderspsykiatrisk avdeling, Diakonhjemmet sykehus.

Link til Zoom: https://uio.zoom.us/j/66609850864

19. september: “Alzheimers sykdom og søvn”. Hedda Tvedten Ness, PhD, Senter for livsløpsendringer i hjerne og kognisjon (LCBC), Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo.

Link til Zoom: https://uio.zoom.us/j/66608302659

3. Oktober: “Palliasjon hos gamle og multisyke, særlige utfordringer”. Aart Huurnink, spesialist i allmennmedisin med kompetanseområde palliativ medisin og eldre- og sykehjemsmedisin, Stavanger kommune. 

Link til Zoom: https://uio.zoom.us/j/67483830133

17. oktober: Haraldsplass Diakonale Sykehus.

Link til Zoom: https://uio.zoom.us/j/61293681871

31. Oktober: Diakonhjemmet sykehus. 

Link til Zoom: https://uio.zoom.us/j/61824846526

14. November: St. Olavs hospital.

Link til Zoom: https://uio.zoom.us/j/65187092603

28. November: Akershus universitetssykehus (AHUS). 

Link til Zoom: https://uio.zoom.us/j/65989140288

12. desember: Universitetssykehuset Nord-Norge (Tromsø).

Link til Zoom: https://uio.zoom.us/j/68795279007

Alle fagartikler