Skjul områdevelger
Hopp til hovedinnhold
Legg til favoritt
Ahus

Gode overganger for ungdom

Ahus har utviklet et eget transisjonsprogram for å bedre overgangene fra et barneorientert til et voksenorientert helsetilbud.

Overgangen fra et barneorientert til et voksenorientert helsetilbud oppleves av mange ungdom som svært brå. Det er store ulikheter mellom barne- og voksenavdelinger både når det gjelder kultur, fokus og forventninger til pasienten. Ungdom kan falle mellom flere stoler, og forskning tyder på at dette kan medføre en rekke negative konsekvenser for både deres fysiske og psykiske helse.

Akershus universitetssykehus har utviklet et eget transisjonsprogram (eng. ‘transition’) for å bedre disse overgangene. Transisjon er en prosess der ungdom med langvarige helseutfordringer får tilpasset informasjon og økende ansvar for egen helse. Sentralt er at forberedelse til overgangen til voksenavdelingen må starte tidlig, fra 12-16 års alder, hvor de får informasjon om rettigheter og alenetid ved konsultasjoner . Like viktig er det at ungdom trenger litt ekstra oppmerksomhet i ny avdeling for å bli trygge og for å fortsette selvstendiggjøringen.


Brosjyre om gode overganger

I denne brosjyren får du en introduksjon til hvordan Akershus universitet arbeider med gode overganger for ungdom med kroniske sykdommer.


Ressurser for ungdom

Mine rettighet

Min fastlege

Selvstendighet

Sjekkliste overføring

Sjekkliste helse

Samtalekort


Filmside – Gode overganger

    Alle fagartikler