Skjul områdevelger
Hopp til hovedinnhold
Legg til favoritt

Introduksjon til helsefremmende arbeid

Å fremme folkehelsen er et hovedmål for alle helsetjenester, her kan du lese mer om helsefremmende arbeid.

Foto: Shutterstock

I helsefremming definerer vi «helse» som mer enn bare fravær av sykdom. Ottawa-charteret om helsefremming sier at helsefremmende arbeid handler om prosessen som gjør hver enkelt av oss i stand til å bedre og bevare vår helse. Helse er et positivt begrep, som legger vekt på sosiale, personlige og fysiske ressurser. Det handler om hvordan vi forstår egen helse og om evnen vi har til å utnytte ressursene våre for å ta vare på helsen vår. Både når vi er friske, og i utfordrende situasjoner, som ved sykdom hos en selv eller noen en står nær.

Helsefremmende arbeid er ikke bare helsesektorens oppgave. I familie og lokalmiljø bestemmes mye for et menneskes livsløp, også helsen. I et lokalmiljø vil arealplanlegging, tilgang til barnehage/skole, arbeid, kultur, natur og skjerming for forurensning av alle slag (luft, vann, støy) være viktige rammer for små og store. Ulike fellesskap i og utenfor familien fungerer for mange som stimulerende og som gode sikkerhetsnett i livet. Helsefremmende arbeid er derfor en samfunnsoppgave og et tverrfaglig arbeid.

Helsefremmende tiltak handler om å bygge en sunn helsepolitikk, skape et støttende miljø, å styrke lokalmiljøets muligheter for handling, å utvikle personlige ferdigheter og å tilpasse helsetjenesten. ”Helse blir skapt ved å vise omsorg for seg selv og andre, ved å være i stand til å ta avgjørelser og ha styring over sitt liv, og ved å sikre at de samfunn en lever i skaper betingelser som gir mulighet for god helse for alle” (Ottawa charter).

Å fremme folkehelsen er et hovedmål for sykehus og andre helsetjenester. I følge Verdens helseorganisasjon (WHO) er helsefremmende og forebyggende arbeid et av de viktigste bidragene til kvalitet i pasientbehandlingen på sykehus. Det handler om å se helsefremmende arbeid i ett «setting perspektiv». Kommunen er en setting, skolen er en annen, det samme er barnehagen og sykehuset. De ulike aktørene må sammen, på hver sine måter og med hver sine roller, jobbe for å utfylle hverandre i det helsefremmende arbeidet, til beste for menneskene vi er her for.

På Akershus universitetssykehus har Avdeling Samhandling og helsefremmende særlig ansvar for fokus på helsefremming.

Her kan du lese mer om helsefremming på Ahus

Søkeord: helsefremmende, health promotion, health promoting hospitals

Alle fagartikler