Skjul områdevelger
Hopp til hovedinnhold
Legg til favoritt
Ahus

Henvisninger til Sorgbehandling poliklinikk

Til fastleger/spesialister i Akershus universitetssykehus sitt opptaksområde.

Foto: Shutterstock

Sorgbehandling poliklinikk ved Akershus universitetssykehus (Ahus) mottar henvisninger vedrørende barn, unge og voksne som opplever brå eller unaturlige dødsfall. Poliklinikken tilbyr individuell behandling, familiesamtaler, behandling av komplisert sorg, traumebehandling etter dødsfall i nær familie, sorggrupper, og samarbeid om kurs med skole, barnehage og andre institusjoner.

Vi ber om at henvisningen inneholder navn og fødselsnummer på alle henviste, en forklarende tekst på hvorfor pasienten henvises, tidligere og nåværende psykisk og fysisk helse, tidligere og nåværende behandling og tiltak som er relevant for pasientens psykiske helse. Beskrivelse av pasientens livssituasjon og bakgrunn, om pasienten er i arbeid eller skole, samt utfyllende informasjon om dødsfallet og hvordan pasienten fungerer i hverdagen.

Det kan sendes én henvising på alle i en familie dersom alle navn og personalia er lagt inn.

Henvisninger kan sendes både elektronisk og per post:

Elektroniske henvisninger sendes til : SOR Henvisning for de som har tilgang til DIPS.

Adresse: Akershus universitetssykehus HF, Enhet for sorgstøtte, postboks 1000, 1478 Lørenskog.

Alle fagartikler