+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet- og Oslo/Akershus-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område
Foto: Shutterstock

Henvisninger til Enhet for sorgstøtte

Enhet for sorgstøtte ved Akershus universitetssykehus (Ahus) mottar henvisninger vedrørende barn, unge og voksne som opplever brå eller unaturlige dødsfall. Enheten tilbyr enkeltsamtaler, familiesamtaler og ulike typer sorggrupper.

Vi ber om at henvisningen inneholder navn og fødselsnummer på alle henviste, en forklarende tekst på hvorfor pasienten henvises, tidligere og nåværende psykisk og fysisk helse, tidligere og nåværende behandling og tiltak som er relevant for pasientens psykiske helse. Beskrivelse av pasientens livssituasjon og bakgrunn, om pasienten er i arbeid eller skole, samt utfyllende informasjon om dødsfallet og hvordan pasienten fungerer i hverdagen.

Det kan sendes én henvising på alle i en familie dersom alle navn og personalia er lagt inn.

Henvisninger kan sendes både elektronisk og per post:

Elektroniske henvisninger sendes til : SOR Henvisning.

Adresse: Akershus universitetssykehus, Enhet for sorgstøtte, postboks 1000, 1478 Lørenskog.