Skjul områdevelger
Hopp til hovedinnhold
Legg til favoritt
Ahus
Innlandet
Vestfold

Hjertesvikt

Smågruppetema: Identifisering og optimalisering av hjertesviktbehandlingen i allmennpraksis.

Lege rører en moderne virtuell skjerm som visualiserer et hjerte.shutterstock

Det er rundt 15 000 pasienter med hjertesvikt i Norge (2020). Hjertesvikt er en utbredt sykdom, hvor mange pasienter er underbehandlet. Prognosen er dårlig for både livskvalitet og levetid, men kan bedres betydelig med tidlig oppstart av riktig behandling.

Nye retningslinjer skal gjøre det enklere å håndtere, identifisere og behandle disse pasientene for både spesialister og allmennmedisinere. Dette smågruppetemaet skal bidra til oppdatering og oppfrisking av egen kunnskap rundt håndteringen av denne store pasientgruppen.

Vi anbefaler at gruppelederen gjør seg kort kjent med kurset i forkant av møtet.

Målgruppe

Fastleger i smågruppe

Kursets oppbygging

Filmsnutter og gruppediskusjon

Estimert tidsbruk

2 timer

Kurset er utviklet av PKO ved Sykehuset i Vestfold i etterkant av oppdatering av ESC guidelines for behandling av hjertesvikt i august 2021. 

Alle fagartikler