+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, Ahus-, og Østfold-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område
Foto: Akershus universitetssykehus

Hospitering for fastleger

Ahus har etablert et tilbud til fastlegene i dekningsområdet om hospitering på de ulike poliklinikkene/avdelingene på Ahus. Opplegget vil være forskjellig på ulike poliklinikker avhengig av hvor variert aktiviteten er. I praksis vil det dreie seg om å hospitere 1-3 dager på den enkelte avdeling/poliklinikk. For de fleste avdelinger er mulig å velge ukedager etter eget ønske.

Klikk her for å lese om hospiteringsordningen