Skjul områdevelger
Hopp til hovedinnhold
Legg til favoritt
Ahus

Hospitering for fastleger

Les mer om hospiteringsordning for fastlegene her.

Foto: Akershus universitetssykehus

Ahus har etablert et tilbud til fastlegene i dekningsområdet om hospitering på de ulike poliklinikkene/avdelingene på Ahus. Opplegget vil være forskjellig på ulike poliklinikker avhengig av hvor variert aktiviteten er. I praksis vil det dreie seg om å hospitere 1-3 dager på den enkelte avdeling/poliklinikk. For de fleste avdelinger er mulig å velge ukedager etter eget ønske.

Ved ønske om hospitering kontakt Lene Gjelseth Dalbak: Lene.Gjelseth.Dalbak@ahus.no

Klikk her for å lese om hospiteringsordningen

Alle fagartikler