Skjul områdevelger
Hopp til hovedinnhold
Foto: Akershus universitetssykehus

Hospitering for fastleger

Ahus har etablert et tilbud til fastlegene i dekningsområdet om hospitering på de ulike poliklinikkene/avdelingene på Ahus. Opplegget vil være forskjellig på ulike poliklinikker avhengig av hvor variert aktiviteten er. I praksis vil det dreie seg om å hospitere 1-3 dager på den enkelte avdeling/poliklinikk. For de fleste avdelinger er mulig å velge ukedager etter eget ønske.

Klikk her for å lese om hospiteringsordningen