+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, Ahus-, og Østfold-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område
Foto: Gry Synnøve Fjeldet

Informasjonsbrosjyre fra Sorgbehandling poliklinikk

Sorgbehandling poliklinikk på Ahus er et tilbud for barn,ungdom og voksne som har opplevd dødsfall i nær familie. Her vil du som helsepersonell finne informasjon  om tilbudet til pasienter det kan være aktuelt for. 

Når du mister noen som står deg nær, reagerer vi alle på ulike måter. Det er helt normalt å reagerer med for eksempel sinne, frykt for fremtiden, uro, energitap, fysiske smerter, konsentrasjons- og hukommelsesvansker.

Sorg oppleves individuelt, og for noen kan sorgen skape langvarige utfordringer.

Poliklinikkens behandlingstilbud:

  • Individuelle oppfølging og behandling
  • Familiesamtaler
  • Behandling av komplisert sorg/forlenget sorg
  • Traumebehandling etter dødsfall i nær familie
  • Sorggrupper
  • Samarbeid med andre instanser som skole, barnehage, arbeidsplass, med mer. 

Sorggruppene er samtalegrupper som ledes av fagpersoner med kompetanse innen sorgarbeid. Vi har sorggrupper for:

  • Barn og ungdom som har mistet foreldre eller søsken
  • Foreldre som har mistet et barn
  • Unge voksne som har mistet foreldre eller søsken
  • Uventet dødsfall av partner i ung alder

Henvisning

Sorgbehandling poliklinikk trenger henvisning fra fastlege eller annen spesialist for å kunne vurdere om vi har et egnet behandlingstilbud til deg. Vi kan dessverre ikke tilby akutt hjelp.

Du kan lese mer om oss på www.ahus.no/sorg

Informasjonsbrosjyre kan lastes ned her eller i fanen til høyre