Skjul områdevelger
Hopp til hovedinnhold
Legg til favoritt

Hva er velferdsteknologi?

En definisjon av begrepet og hvorfor det er viktig

Foto: Shutterstock

Direktoratet for e-helse er et fag- og myndighetsorgan som ligger under Helse- og omsorgsdepartementet. Direktoratet skal sørge for nasjonal styring og koordinering i samarbeid med helseforetak, kommuner, fagmiljø og interesseorganisasjoner. Visjonen er å skape et enklere Helse-Norge.

Samfunnsoppdraget er å styrke digitaliseringen i helse- og omsorgssektoren for å understøtte effektive og sammenhengende helse- og omsorgstjenester.

Direktoratet for e-helse definerer velferdsteknologi på følgende måte:

Velferdsteknologi er en fellesbetegnelse på tekniske installasjoner og løsninger som kan bedre den enkeltes evne til å klare seg selv i egen bolig, og bidra til å sikre livskvalitet og verdighet for brukeren.

Direktoratet for e-helse

Målet med velferdsteknologi er å skape en tryggere og enklere hverdag både for brukere, pårørende og omsorgspersonell. Velferdsteknologi kan gi bedre tjenester for hjemmeboende eldre, pasienter i sykehjem, pasienter innen rus og psykisk helse og personer med nedsatt funksjonsevne.

Ønsker du å lese mer om dette, finner du mer informasjon på Direktoratet for e-helse.

Helsedirektoratet har også en egen side om velferdsteknologi. Her kan du finne nyttig informasjon om dette tema.Alle fagartikler