Skjul områdevelger
Hopp til hovedinnhold
Legg til favoritt
Ahus

Kan dialog og informasjon på eget språk redusere smitte?

Lokale tiltak, dialog og informasjon på eget språk kan få ned smitten i innvandrerbefolkningen.

Foto: Shutterstock

Lokale tiltak, dialog og informasjon på eget språk kan få ned smitten i innvandrerbefolkningen.

By- og regionforskningsinstituttet (NIBR) har på oppdrag fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) gjennomført et prosjekt hvor de har sett særlig på hvordan bydelene Bjerke og Gamle Oslo har jobbet med å målrette informasjon til sin innvandrerbefolkning. Funnene i rapporten kan gi læringspunkter for å forbedre informasjonen til utsatte grupper av befolkningen og bidra til bedre beredskap for eventuelle fremtidige pandemier.

En fersk rapport peker på viktigheten av språk, toveiskommunikasjon og målrettede lokale tiltak i nedkjempingen av pandemien i Norge.

OsloMet har publisert rapporten på sine sider. Les mer om rapporten her:

Kan dialog og informasjon på eget språk få ned smitten?

Rapporten er publisert 03.02.21

Alle fagartikler