Skjul områdevelger
Hopp til hovedinnhold
Legg til favoritt
Ahus
Oslo

Kan dialog og informasjon på eget språk redusere smitte?

Lokale tiltak, dialog og informasjon på eget språk kan få ned smitten i innvandrerbefolkningen.

Foto: Shutterstock

Lokale tiltak, dialog og informasjon på eget språk kan få ned smitten i innvandrerbefolkningen.

By- og regionforskningsinstituttet (NIBR) har på oppdrag fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) gjennomført et prosjekt hvor de har sett særlig på hvordan bydelene Bjerke og Gamle Oslo har jobbet med å målrette informasjon til sin innvandrerbefolkning. Funnene i rapporten kan gi læringspunkter for å forbedre informasjonen til utsatte grupper av befolkningen og bidra til bedre beredskap for eventuelle fremtidige pandemier.

En fersk rapport peker på viktigheten av språk, toveiskommunikasjon og målrettede lokale tiltak i nedkjempingen av pandemien i Norge.

OsloMet har publisert rapporten på sine sider. Les mer om rapporten her:

Kan dialog og informasjon på eget språk få ned smitten?

Rapporten er publisert 03.02.21

Alle fagartikler