Skjul områdevelger
Hopp til hovedinnhold
Legg til favoritt
Østfold

Kompetansebroen Østfold – Årsrapport 2021

Året 2021 har som vi alle kjenner til fremdeles vært preget av pandemi. Til tross for pandemitid har det skjedd mye viktig og spennende arbeid i helsefellesskapet Østfold gjennom det siste året, og samarbeid mellom de ulike partene i helsefellesskapet har vært viktigere enn noen gang. 12. januar 2021 koblet Østfold seg på Kompetansebroen – […]

Foto: Shutterstock

Året 2021 har som vi alle kjenner til fremdeles vært preget av pandemi. Til tross for pandemitid har det skjedd mye viktig og spennende arbeid i helsefellesskapet Østfold gjennom det siste året, og samarbeid mellom de ulike partene i helsefellesskapet har vært viktigere enn noen gang.

12. januar 2021 koblet Østfold seg på Kompetansebroen – og for ett spennende år det har vært! Det har vært en lærerik og spennende prosess for alle involverte. Kompetansebroen gir oss muligheten til å samles enda mer som helsefellesskap, dele informasjon, spre kunnskap og samhandle på en måte som ingen andre verktøy gir oss muligheten til. Det har siden oppstart vært en lokal redaksjon i Østfold som har arbeidet med innholdsproduksjon.

Kompetansebroen er et viktig og nyttig verktøy for å støtte opp under samhandling, kompetanse og informasjonsutveksling mellom de ulike partene i helsefellesskapet. Samhandling, kompetanse og utdanning er virkelig “i vinden” om dagen, og det er utrolig viktig å ha gode systemer for å støtte opp under disse viktige områdene. 

Prosjekt Kompetansebroen Østfold

Til forskjell fra de andre redaksjonen i Kompetansebroen er Kompetansebroen Østfold fremdeles rigget som et prosjekt. Vi koblet oss på den digitale plattformen i januar 2021, og har brukt tiden siden januar med å skape en lokal side som er tilpasset og relevant for helsefellesskapet Østfold. Vi håper og tror på at dette skal bli en viktig og varig plattform for helsefellesskapet. Kompetansebroen tilbyr noe unikt i samhandlingsperspektivet.

Siden januar 2021 har prosjektgruppen og lokal redaksjon jobbet parallelt for å skape relevant og godt innhold for helsefellesskapet på Kompetansebroen. Det er per januar 2022 ikke gjort vedtak i helsefellesskapet om varig drift for Østfold sin del, men dette jobbes det videre med i 2022. Det er blant annet søkt midler for videre drift som vi håper å få svar på i løpet av årets første måneder.

Har du innspill til prosjektet, lokal redaksjon, eller innspill til saker vi kan publisere? Ikke nøl med å ta kontakt! Vi kan nås på kompetansebroen@so-hf.no.

Nyhetssaker, arrangementer og innhold

Oppgaven som lokal redaksjon innebærer å sørge for innhold spesielt for Østfold – som ukentlige nyhetssaker, samhandlinginformasjon, arrangementer og lokalt fagstoff.

Nyhetssaker

Kompetansebroen Østfold publiserer ukentlige nyhetssaker og har i 2021 publisert 74 saker. De har i hovedsak handlet om prosjekter, aktueltsaker, forbedringsarbeid, samhandlingsnyheter, nytt innhold og arrangementer. Kompetansebroen Østfold har 316 mottakere av ukentlige nyhetsbrev. Her kan du lese noen av sakene fra 2021;

 • Aktuelt ostfold

  Ketaminbehandling mot depresjon

  Seksjon DPS-akutt (distriktpsykiatrisk seksjon akutt) i Sykehuset Østfold har tatt i bruk Ketamin-behandling mot depresjon og selvmordstanker. Seksjonen er den første i den offentlige helsetjenesten i Norge som tar behandlingsmetoden systematisk i bruk.

 • Aktuelt

  Verdensdagen for selvmordsforebygging 2021!

  Å skape håp gjennom handling. Vis at du ser. Vis at du lytter. Vis at du bryr deg

 • Aktuelt ostfold

  På vakt for ditt liv – Ambulansetjenesten gjennom 25 år

  I 1996 ble ambulansetjenesten i Østfold etablert som en felles enhet. Utviklingen har vært stor, både når det gjelder medarbeidere og utstyr. – Vi har vært i front på mange felt lenge, og er blant de beste ambulansetjenestene i landet, sier Fleming Widell.

 • Aktuelt ostfold

  Digital hjemmeoppfølging av kreftpasienter

  I Sykehuset Østfold pågår det et spennende arbeid med digital hjemmeoppfølging av kreftpasienter gjennom innovasjonsprosjektet «Nyskapende pasientforløp». Kreftavdelingen og innovasjonsavdelingen i sykehuset samarbeider med Diffia og Sykehuspartner om å utvikle og teste en tjeneste for digital hjemmeoppfølging. Dette samarbeidet har allerede pågått i noen år, og utvikling og testing av løsningen er godt i gang hos flere kreftpasienter.

 • Aktuelt ostfold

  Offisiell åpning av Ambulanseoperativ ledelse og prehospital pasientbehandling

  Mandag 30. august ble ambulansefagarbeidere møtt av Fredrikstad ordfører Jon-Ivar Nygård som offisielt åpnet fagskolestudiet Ambulanseoperativ ledelse og prehospital pasientbehandling, ved studiested Fredrikstad.

 • Aktuelt ostfold

  Hva er innafor? Kan vi skape en bedre helsetjeneste sammen?

  Hva er innafor? Samhandlingsorganet mellom kommunene og sykehuset i Østfold, strategisk samarbeidsutvalg, så for noen år siden potensialet for å gå sammen for å bedre pasientforløpet for eldre og kronisk syke. Det ble på bakgrunn av dette startet et arbeid med å gjennomgå pasientjournaler. Kommuner og sykehus gikk inn i tredve pasienters journaler (sykehus-, fastlege-, legevakt- og kommunens journal), og gikk kritisk gjennom dokumentasjon fra pasienten ble syk til pasienten var tilbake i eget hjem.

 • Aktuelt ostfold

  Ny fagskoleutdanning for ambulansefagarbeidere

  Sykehuset Østfold og Fagskolen i Viken (Østfold) har i samarbeid utviklet en ny høyere yrkesfaglig utdanning i operativt og medisinsk arbeid i ambulansetjenesten. Er du ambulansefagarbeider og interessert i operativt og medisinsk arbeid? Da kan videreutdanning i ambulanseoperativ ledelse og prehospital pasientbehandling være noe for deg! 

 • Aktuelt ostfold

  Podkast om feltsykepleie

  Podkast om feltsykepleie Intensivsykepleier Birgitte Gundersen som har jobbet i Sykehuset Østfold siden 1986, har også mange års erfaring som sykepleier for Røde Kors. Hør hva hun forteller fra sine opplevelser som feltsykepleier i krig og katastrofer i den nyeste podkast-episoden av “Folk og fag”.  Birgitte Gundersens sterke fortellinger ble spilt inn som en livepodkast under samling for fagutviklingsrådgivere i sykehuset tidligere i høst.

Arrangementer

I 2021 ble det publisert 72 arrangement og fagdager på Kompetansebroen Østfold. Det har gjennom 2021 vært både fysiske og digitale arrangement, med overvekt av digitale gjennomføringer. Det er flott å se at kalenderen er i bruk, og at såpass mange medarbeidere finner arrangementer, kurs og webinarer i arrangementskalenderen. Ta gjerne en titt i kalenderen å se om du finner noe som treffer nettopp deg: Alle arrangement • Kompetansebroen Kompetansebroen

Kompetansebroen Østfold har 325 mottakere av ukentlige arrangements-nyhetsbrev. Ønsker du å melde deg på nyhetsbrevene? Meld deg på her: Nyhetsbrev • Kompetansebroen Kompetansebroen

Ønsker du å melde inn et arrangement til arrangementskalenderen så kan du gjøre det her: Innmelding av arrangement • Kompetansebroen Kompetansebroen. Du kan velge å ha påmelding via Kompetansebroen, eller bare reklamere for et kurs dere skal gjennomføre.

Samhandling

Kompetansebroen skal være en felles nettside for å informere og dele innhold som er relevant for samarbeidet mellom sykehus, kommuner og utdanningsinstitusjoner. En viktig oppgave for lokal redaksjon er å ha kontakt med ulike nettverk og fagmiljø for å kunne å ivareta oppgaver som understøtter samarbeidet og dele informasjon gjennom Kompetansebroen.

Kompetansebroen Østfold har en egen samhandlingsside hvor det er publisert en god del informasjon om de ulike samhandlingsorganene, prosjekter, informasjon, nettverk i Østfold og samarbeidsavtaler.

Ett av de store arbeidene i 2021 var å etablere en side for et praksisprosjekt i SØ; “praksismodell for fremtiden”. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom praksisfeltet i Sykehuset Østfold, kommunehelsetjenesten og Høgskolen i Østfold (PROFF-prosjektet). Målet var å tilgjengeliggjøre informasjon og ressurser til studentene og veiledere i forkant av praksis – dette for å skape en så god forberedelse til praksis som mulig. Gjennom godt samarbeid kom denne siden opp i mars 2021, og har siden vært brukt av både sykepleiere og vernepleiere som har vært i praksis. Se mer om denne siden og andre samhandlingsartikler under her;

  Samarbeid med fagmiljø i sykehus, kommune og utdanning

  Den lokale redaksjonen sørger for innholdet på den lokale siden og er i jevnlig kontakt med fagmiljøer, kontaktpersoner og samhandlingsnettverk for informasjon og innspill til relevant innhold. Aktive prosjekter, gode erfaringer og resultater formidles gjennom Kompetansebroen Østfold. Det er et utrolig godt samarbeid i Østfold mellom sykehus, kommune og utdanningsinstitusjoner, som vi også fremover ønsker å vise enda mer av på Kompetansebroen.

  I prosjektet har vi også etablert et nettverk med kontaktpersoner/ressurspersoner fra avdelinger på sykehuset, fra hver kommune i Østfold og fra utdanningsinstitusjonene i Østfold. Det har vært avholdt flere nettverksmøter i løpet av 2021, og det har vært sendt ut jevnlige nyhetsbrev til nettverket. Våren 2021 arrangerte vi også workshop, hvor tema var “Hvordan fungerer Kompetansebroen Østfold så langt? Og hvordan kan vi utvikle den videre?”. Dette kan du lese mer om i en av artiklene under;

   

  Trafikk og statistikk Kompetansebroen Østfold

  Sidevisninger totalt

  50 532

  Antall unike besøkende

  7458

  Total økning i trafikk

  %

  Graf av trafikk fra opptaksområdet til Østfold i 2021

  Topp 10 kommuner:

  1. Fredrikstad
  2. Sarpsborg
  3. Moss
  4. Halden
  5. Vestby
  6. Skiptvet
  7. Marker
  8. Rakkestad
  9. Våler
  10. Råde
  Alle fagartikler