Skjul områdevelger
Hopp til hovedinnhold
Legg til favoritt
Østfold

Kontaktinformasjon

Hospitanten søker om hospitering på fastsatt skjema der begrunnelse og målsetting for hospiteringen skal framgå, samt hvor man ønsker å hospitere.

Illustrasjon av email, digital informasjonBilde: Shutterstock

Skjemaet sendes tjenestevei til leder i egen virksomhet. Hver kommune / SØ prioriterer søknadene og sender dem til: Sykehuset Østfold, Samhandlingsavdelingen, Postboks 300, 1714 Grålum

samhandling@so-hf.no

Skjema for søknad om hospitering

Alle fagartikler