Skjul områdevelger
Hopp til hovedinnhold
Legg til favoritt

Kunnskapsbanken hos NAKU

Kunnskapsbanken – en faglig ressurs for tjenestene til personer med utviklingshemming.

Logo: NAKU, Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming

Kunnskapsbanken – en faglig ressurs for tjenestene til personer med utviklingshemming

Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming (NAKU) er utviklet på oppdrag fra Helsedirektoratet og har som overordnede mål å bedre levekårene til personer med utviklingshemming i Norge. NAKU er et knutepunkt for utvikling av tjenestene som ytes til utviklingshemmede i kommunene, og knytter etater, forskningsinstitusjoner og miljøer fra både første- og andrelinjetjenesten sammen, slik at fagkompetansen kommer utviklingshemmede til gode.

NAKU sin kunnskapsbank samler og formidler kunnskap om utviklingshemming, personer med utviklingshemming og deres tjenester. Her finner du artikler, filmer, lenkesamlinger og annet innhold knyttet til tjenester for personer med utviklingshemming. Målgruppen er først og fremst ansatte i de kommunale tjenestene, men også andre vil kunne finne nyttig fagstoff på nettsidene til NAKU.

Kunnskapsbanken består av over 1000 sider med fagstoff fra de fleste aktuelle livs- og tjenesteområder. Her finner du kunnskap om diagnose, om helseoppfølging, tjenesteutvikling, kommunikasjon, menneskerettigheter, bruk av tvang og makt, arbeidstilbud, boformer og en rekke andre tema. Artiklene er i en form som skal nå ut til alle som jobber i tjenestene, uavhengig av tidligere utdanning og erfaring, men de gir også mulighet for fordypning. De beskriver forskning, lovverk og gode eksempler. Kunnskapsbanken skal gjøre det litt lettere å være god.

NAKU utvikler ressurser selv, men formidler også kunnskap og verktøy utviklet av andre. Dette kan være e-læringskurs, videosnutter og fagartikler. Kunnskapsbanken blir utviklet av fagfolk tilknyttet NAKU og anerkjente fagmiljø på aktuell tematikk, og fagstoffet blir kontinuerlig oppdatert.

Alle fagartikler