Skjul områdevelger
Hopp til hovedinnhold
Legg til favoritt

Metodisk veileder for barn og ungdom

Veileder laget for sorggruppeledere som jobber med barn, ungdom og deres foreldre/foresatte.

Gjeldende veileder er laget for sorggruppeledere som jobber med barn, ungdom og deres foreldre/foresatte. Veilederen er et hjelpemiddel til å skape struktur og tematisk innhold i grupper og møter. Dessuten er veilederen et kvalitetssikringsgrunnlag, slik at barn og ungdom får den best tilgjengelige sorgstøtte tilpasset sin aldersgruppe.

Veilederen omhandler grupper for barn og ungdom som har mistet søsken eller forelder ved død. Det er også forslag til program for en egen foreldregruppe, samt forslag til møter med ansatte i barnehage/skole. Sorggruppetilbudet som her presenteres, er basert på mange års erfaring med å lede sorggrupper for barn og ungdom. Veilederen er bygget på forskning om sorg, samt faglitteratur som gir kunnskap og forståelse for barns og ungdoms sorgprosess og mestring, sett i et familieperspektiv.

I denne veilederen presenteres den praktiske og metodiske gjennomføringen av sorggrupper. For å kunne bruke veilederen hensiktsmessig, er den en fordel at sorggruppeledere har kunnskap om barn og ungdom i de ulike aldersgrupper som er beskrevet. Det er også ønskelig at sorggruppeledere har kunnskap om familiearbeid, sorg- og krisereaksjoner, og er kjent med prinsippene for metodene som beskrives.

Boken er på 210 sider og inkluderer illustrasjoner og oppgaver. Den er utviklet ved Sorgbehandling poliklinikk, Akershus universitetssykehus.

Veilederne er under revidering, og vil kunne bestilles igjen via bestillingsskjema på Kompetansebroen når de er klare.

En tilsvarende veileder er utviklet for grupper for voksne (Metodisk veileder – Sorggrupper voksne, 2016).

Alle fagartikler