Skjul områdevelger
Hopp til hovedinnhold
Legg til favoritt

Metodisk veileder for voksne

Veileder laget for sorggruppeledere for voksne der samlivspartner, søsken, foreldre eller barn er død.

Gjeldende veileder er laget for sorggruppeledere som jobber med sorggrupper for voksne der samlivspartner, søsken, foreldre eller barn er død. Veilederen er et hjelpemiddel til å skape struktur og tematisk innhold i gruppene. Dessuten er veilederen et kvalitetssikringsgrunnlag for arbeidet som blir utført i forbindelse med voksne som har mistet noen ved død. De skal få den best tilgjengelige sorgstøtten tilpasset sin situasjon og en mulighet for nettverksinvolvering som vil sikre støtte videre i livet.

Veilederen er bygget på forskning om sorg, samt faglitteratur som gir kunnskap og forståelse for voksne og mestring, sett i et familieperspektiv.
Sorggruppetilbudet som her presenteres er basert på mange års erfaringer med å drive sorggrupper for voksne, samt faglitteratur som gir kunnskap og forståelse for voksnes sorgprosess, mestring, familiemestring og behov for støtte fra samfunn og nettverk.

For å kunne bruke veilederen aktivt, forutsettes det at sorggruppeledere har inngående kunnskap om sorg og krisereaksjoner, og er kjent med prinsippene for metodene som beskrives.

Boken er på 164 sider og inkluderer illustrasjoner og oppgaver. Den er utviklet ved Sorgbehandling poliklinikk, Akershus universitetssykehus.

En tilsvarende veileder er utviklet for grupper for barn og ungdom (Metodisk veileder – Sorggrupper for barn og ungdom, 2016).

Veilederne er under revidering, og vil kunne bestilles igjen via bestillingsskjema på Kompetansebroen når de er klare.

Alle fagartikler