Skjul områdevelger
Hopp til hovedinnhold
Legg til favoritt

Metodisk veileder ved selvmord som dødsårsak

Veileder laget for hjelpere som møter etterlatte der dødsårsaken fremstår som selvmord.

Gjeldende veileder er laget for hjelpere som i sin jobb møter etterlatte familier, barn eller voksne der dødsårsaken til den de har mistet fremstår som selvmord.

Første delen av veilederen er en teoretisk innføring til tema med vekt på terapeutisk pedagogikk. Videre er det forslag til hvordan man kan skape struktur rundt samtaler med foreldre, og med barn, som omhandler selvmord som dødsårsak.

Andre delen av veilederen er et sorggruppeløp særlig tilpasset selvmordsetterlatte. Veilederen er et hjelpemiddel til å skape struktur og tematisk innhold i gruppene. Dessuten er veilederen et kvalitetssikringsgrunnlag for arbeidet som blir utført i forbindelse med voksne som har mistet noen ved død. De skal få den best tilgjengelige sorgstøtten tilpasset sin situasjon, og en mulighet for nettverksinvolvering som vil sikre støtte videre i livet.

Veilederen er bygget på forskning om sorg, samt faglitteratur og erfaring som gir kunnskap og forståelse for voksne og mestring, sett i et familieperspektiv.

Enhet for sorgstøtte ved Akershus universitetssykehus har laget to veiledere for metodiske sorggrupper for barn og ungdom og for voksne (Metodisk veileder – Sorggrupper for barn og ungdom, 2016 og Metodisk veileder – Sorggrupper voksne, 2016). Denne veilederen er ment som et appendiks til disse to veilederne. I hovedveilederne finnes en bredere beskrivelse av både teorigrunnlag og praktisk tilrettelegging av sorggrupper. Vi anbefaler at leserne gjør seg kjent med innholdet i disse i tilknytning til dette appendikset.

Når man har foreldre som deltar i tap av barn grupper med selvmord som dødsårsak, anbefales det å gjøre seg kjent med sorggruppeløpet i «Metodisk veileder for voksne». Det er mulig og kan være nyttig å ta ideer fra «tap av barn» totalt 12 gruppeganger, og implementere det i sorggruppe for selvmordsetterlatte. For å kunne bruke veilederen aktivt, forutsettes det at sorggruppeledere har inngående kunnskap om sorg og krisereaksjoner, og er kjent med prinsippene for metodene som beskrives.

Heftet er på 75 sider og inkluderer illustrasjoner og oppgaver. Det er utviklet ved Seksjon for sorgstøtte, Akershus universitetssykehus, og kan kjøpes for kr 400,- ved å klikke på denne lenken: https://www.kompetansebroen.no/faglitteratur/

Alle fagartikler