+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, Ahus-, og Østfold-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område
Logo: NAPHA Nasjonalt Kompetansesenter for Psykisk Helsearbeid

NAPHA

NAPHA er et nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid for voksne i kommunene og er en avdeling av NTNU Samfunnsforskning AS. NAPHA får sitt oppdrag fra Helsedirektoratet og formålet med senteret er  å gi kunnskapsbaserte psykisk helse- og rustjenester til befolkningen uansett hvor i landet de bor.

NAPHA er en tjeneste for tjenestene. Deres primære målgruppe er ansatte i de kommunale psykisk helse- og rustjenestene,  samt spesialisthelsetjenesten, NAV og andre som skal samhandle. Presse, myndigheter og befolkning som er interessert i psykisk helsearbeid kan også ha nytte av kompetansesenteret.

NAPHA knytter fagfeltet sammen og er i direkte kontakt med fagmiljøene. Kompetansesenteret arrangerer og bidrar til fagutvikling med konferanser og fagsamlinger i hele landet. Kommunikasjon og formidling av kunnskap i digitale kanaler er også deres kjernevirksomhet.

På napha.no  vil du som jobber i kommunen med tjenester til voksne som har psykiske helse- og eller rusutfordringer kunne finne nyttig kunnskap, informasjon og verktøy for fag- og tjenesteutvikling. Senteret formidler også forskning, praksiseksempler og brukerkunnskap, og i deres artikler, faghefter, videoer og nett-tv møter du folk i feltet.

NAPHA sine satsingsområder i 2019 er blant annet:

  • Samhandling mellom kommune- og spesialisthelsetjeneste i pakkeforløp innen psykisk helse og rus
  • Brukermedvirkning
  • Tilbakemeldingsverktøy som  Feedbackinformerte tjenester, tilnærmingsmåten Recovery
  • Arbeid og psykisk helse – IPS, ACT- og FACT-team
  • Psykologer i kommunene
  • Rask psykisk helsehjelp
  • Housing First
  • Helsefremming og forebygging

 

Finn mer informasjon og gode verktøy her