Skjul områdevelger
Hopp til hovedinnhold
Legg til favoritt
Ahus
Innlandet
Østfold
Vestfold

Nasjonalt senter for e-helseforskning

Nasjonalt senter for e-helseforskning bidrar til en kunnskapsbasert utvikling på e-helsefeltet.

Logo: Nasjonalt senter for e-helseforskning

Nasjonalt senter for e-helseforskning ble opprettet i 2016 for å bidra til den nasjonale utviklingen på e-helsefeltet. Nasjonalt senter for e-helseforskning skal bidra til en kunnskapsbasert utvikling på e-helsefeltet gjennom forskning, samarbeid og kunnskapsformidling.

Senterets viktigste oppgave er å forske sammen med andre fagmiljøer, nasjonalt og internasjonalt. Gjennom tverrfaglig forskning og kunnskapsutvikling ønsker de å bidra til en bedre helsetjeneste for innbyggerne.

Nasjonalt senter for e-helseforskning skal skaffe og forvalte en fullstendig oversikt over erfaring og kunnskap som kan brukes for å styrke gjennomføring av nasjonale tiltak på e-helseområdet.

Informasjons- og kommunikasjonsteknologi i e-helse kan forbedre effektivitet, kvalitet og sikkerhet i helse- og omsorgssektoren. For å lese mer om dette eller få informasjon om nyheter, arrangementer eller temaene listet opp under, kan du trykke her.


Ulike tema på sidene


Alle fagartikler