Skjul områdevelger
Hopp til hovedinnhold
Legg til favoritt

Nasjonalt velferdsteknologiprogram

Hvem er med i nasjonale programmet for velferdsteknologi, og hva er hensikten?

Foto: Shutterstock

Nasjonalt velferdsteknologiprogram er et samarbeid mellom KS, Direktoratet for e-helse og Helsedirektoratet som skal bidra til at flere kommuner tar i bruk velferdsteknologi. Arbeidet ses også nært opp mot Helsedirektoratets arbeid med å flytte tjenester hjem ved hjelp av teknologi i forbindelse med Nasjonal helse- og sykehusplan.

Om Nasjonalt velferdsteknologiprogram – Helsedirektoratet

Nasjonalt Velferdsteknologiprogram har pågått siden 2014. Det har sitt utspring i Meld. St. 29 Morgendagens omsorg (2012-2013), og skulle opprinnelig vare ut 2020. Det er nå blitt forlenget ut 2024 (Helsedirektoratet).

Alle fagartikler