Skjul områdevelger
Hopp til hovedinnhold
Legg til favoritt

Om Pathways-prosjektet

Prosjektleder Jorun Rugkåsa forteller om forskningsprosjektet.

Levealderen i Norge har steget betraktelig de siste 100 årene. Mye av det skyldes at vi har klart å bekjempe årsakene til tidlig død, som fattigdom, dårlig ernæring og mange smittsomme sykdommer. Vi lever rett og slett mye lengre enn før! Men det betyr jo ikke at vi er super-friske i alle de årene vi lever.

Mange blir skrøpelige i siste del av livet, og en god del lever i mange år med det som kalles ikke-smittsomme sykdommer, slik som kognitiv svikt eller demens, diabetes, kreft eller hjertesykdommer. Mange sliter med smerter, søvnløshet eller uro. Det er vanlig at eldre har flere slike sykdommer samtidig, og dette er det hverken enkelt å leve med eller behandle.

Ny kunnskap for en bedre helsetjeneste

Vi må sørge for at helsevesenet er i stand til å møte behovene til denne gruppen, som vil bli enda større i årene som kommer. Da trengs det ny kunnskap. Det er her forskningsprosjektet vårt, som heter Pathways (eller pasientforløp på norsk), kan bidra.

Prosjektet ble finansiert av Norges forskningsråd, og utført ved HØKH, Avdeling for helsetjenesteforskning, Akershus universitetssykehus. Vi undersøkte fire sentrale spørsmål som er relevante for pasientforløpene til eldre. Disse dreier seg om samarbeidet mellom kommuner og sykehus, rollen til pårørende i møte med tjenestene, hvordan vi kan forhindre skade relatert til sterke medisiner, og omsorg i livets siste fase nå som vi er et mangfoldig samfunn.

Resultatene

Dette har resultert i fire doktorgrader, to postdoktor-prosjekt og litt over 30 vitenskapelige artikler som blir en del av kunnskapsgrunnlaget for utvikling av tjenester. Et stort og omfattende forskningsprosjekt med andre ord, som har medført masse jobb, men som det har vært veldig meningsfylt å få i mål.

Kompetansebroen er med i formidlingen

Som helsetjenesteforskere er vi opptatt av at det vi jobber med skal være relevant for dem det gjelder, og at resultatene våre blir tatt i bruk. Vi hadde derfor som målsetning å gjøre resultatene tilgjengelig for de som driver og jobber i tjenestene, og de som er i utdanning eller underviser fremtidig helsepersonell. Og, ikke minst, de eldre pasientene selv og deres familier.

Vi forskere er ikke alltid flinke nok til slikt. Vårt Brukerpanel, som består av folk som bruker, jobber i, eller har lederposisjoner i helsetjenesten, anbefalte derfor Kompetansebroen som en flott kanal for å formidle resultatene av forskningen vår bredt.

Dette er innholdet så langt

Vi er kjempeglade, og stolte, over at vi i samarbeid med Kompetansebroen nå kan lansere masse spennende innhold:

  • Fem artikler oppsummerer det vi fant ut i de ulike delene av forskningsprosjektet.
  • Tre podkast-episoder hvor forskerne får snakke om sine resultater mer sammenhengende og i en mer uformell form enn det vi kan i det stramme formatet for forskningsartikler.
  • En film som kan hjelpe klinikere å finne ut hvilke pasienter som kan ha risiko forbundet med medisinene de tar.

Vi håper at dette leses, lyttes til og ses på, og at det brukes på alle mulige forskjellige måter, for å gjøre helsetjenestene så gode som mulig for de eldre pasientene.

Jorun Rugkåsa har vært prosjektleder for Pathways. Hun er seniorforsker ved HØKH, Avdeling for helsetjeneste-forskning ved Akershus universitetssykehus og professor II ved Senter for omsorgsforskning, sør, Universitetet i Sørøst-Norge.

Alle fagartikler