Skjul områdevelger
Hopp til hovedinnhold
Legg til favoritt
Ahus
Innlandet

Oppfølging av barn, ungdom og voksne

En artikkel fra Sorgbehandling poliklinikk om oppfølging av barn, ungdom og voksne.

foto: Shutterstock

Målet  med oppfølgingen er å fremme en sunn sorgprosess gjennom å redusere tilleggsbelastninger i sorgen, fremme et godt familie- og nettverkssamspill. Sorgbehandling poliklinikk følger opp etterlatte som har en komplisert tapshistorie eller kan være i ferd med å utvikle komplisert sorg, der sorgen i all hovedsak er primærårsak til symptomene. Oppfølging gis gjennom familieveiledning, individuell veiledning, sorggrupper og veiledning /undervisning av andre aktuelle fagpersoner.

Barn og unge

Barn og unge etterlatte med henvisning kan komme til samtaler med sine nære familiemedlemmer, få individuell oppfølging, og delta i sorggrupper. Hensikten er å skape økt trygghet gjennom å få kunnskap om sorg, og hjelpe den enkelte til bedre mestring. Vi samarbeider også med barnehager og skoler der det er hensiktsmessig. Gruppene for barn og ungdom inndeles etter deltakernes alder, ikke etter type tap. Vi har grupper ledet av fagpersoner fra småbarn i barnehagealder til ungdom i videregående skole.

Voksne

Voksne etterlatte med henvisning blir fortløpende vurdert for tilbud om familieveiledning, individuell veiledning, behandling av komplisert sorg, samt sorggrupper. Sorggruppene har fokus på læring og mestring. Gruppene er ledet av fagpersoner og følger metodisk veileder som er basert på mange års erfaring, forskning og faglitteratur. Gruppene inndeles etter type tap; tap av ved fødsel, tap av små og store barn, tap av livsledsager, tap av søsken og tap av foreldre.

Å miste et barn

Sorgbehandling poliklinikk har særlig hatt fokus på tap av barn med vekt på bearbeiding av sorg og hverdagsmestring de siste årene. Å miste et barn, uansett alder, er en svært traumatisk og smertefull opplevelse, enten det har skjedd brått eller etter langvarig sykdom. Erfaringer viser at foreldre til kronisk syke barn som har kjempet en lang kamp for sitt barn også opplever dødsfallet som brått. De ikke har klart eller villet tillate seg at kampen skal gis opp.

Alle typer tap er smertefulle, men studier viser at det å miste et eller flere barn er forbundet med mer langvarig og større emosjonelt trykk og identitetsforandringer. I tillegg ser man at mange foreldre har økte helseplager og hyppigere og lengre sykemeldinger, noe som igjen gir økonomiske konsekvenser og utfordrer deres sosiale liv.

modell-identitet-tap-hverdagsmestring
Metodisk veileder for voksne med forskjellige typer tap, 2016, Seksjon for sorgstøtte.

Sorgbehandling poliklinikk på Ahus har derfor utviklet et eget oppfølgingsløp for familier som mister barn og ungdom. Vi vektlegger psykoedukativ oppfølging med fokus på kognitive strategi og innlæring av selvhjelpsmetoder. Hensikten er å oppleve økt kontroll gjennom forståelse av egen livssituasjon, bedre hukommelse, mestring av grubling og uhensiktsmessig adferd.

 

Alle fagartikler