Skjul områdevelger
Hopp til hovedinnhold
Legg til favoritt
Ahus

Overføring av helseopplysninger fra sykehus til skolehelsetjeneste

Ungdom som har en  langvarig eller kronisk sykdom trenger større forståelse for sin situasjon og bedre tilrettelegging på skolen

Foto: Shutterstock

For at ungdom som har en  langvarig eller kronisk sykdom skal få større forståelse for sin situasjon og bedre tilrettelegging på skolen skal de få tilbud om å få overført helseopplysninger fra sykehuset til helsesykepleier  på den skole de går på. Helsesykepleier kan dermed støtte ungdommen og være behjelpelig å videreformidle informasjon til  ansatte på skolen.  

Ungdomsrådet på Ahus har anbefalt at Barne- og ungdomsklinikken og skolehelsetjenesten i kommunene bør ha et bedre samarbeid om ungdom som har en langvarig eller kronisk sykdom. Det er utarbeidet en ny rutine der alle ungdommer som har en langvarig eller kronisk sykdom skal bli spurt om de ønsker å få overført helseopplysninger fra sykehuset  til helsesykepleier  på den skole de går på.

Filmer som forteller om rutinen for overføring av helseopplysninger

Det er laget to filmer som forteller om rutinen for overføring av helseopplysninger. Prosjektet har laget to korte filmer som forteller om rutinen for overføring av helseopplysninger. Filmen på 2 minutter gir en kortversjon av informasjonen og filmen på 10 minutter gir mer utdypende informasjon.  

Overføring av helseopplysninger fra sykehuset til skolehelsetjenesten, 2 minutter

Overføring av helseopplysninger fra sykehuset til skolehelsetjenesten, 10 minutter


Målgruppe og forankring

Filmene kan vises til helsesykepleiere i skolehelsetjenesten, ungdom med langvarig /kronisk sykdom, ansatte på ungdomsskoler og videregående skoler og ansatte på Barne- og ungdomsklinikken. Rutinen er forankret i SU, samarbeidsutvalget mellom Ahus og kommunene, og Samarbeidsforum, samarbeidsutvalg mellom Ahus og bydelene Grorud, Stovner og Alna.

Bakgrunn for prosjektet

Barne- og ungdomsklinikken har hatt et samarbeidsprosjekt med Rælingen og Lillestrøm kommune om overføring av helseopplysninger fra sykehuset til skolehelsetjenesten. Bakgrunn for prosjektet er en anbefaling fra ungdomsrådet på Ahus for at ungdom som har en  langvarig eller kronisk sykdom skal få større forståelse for sin situasjon og bedre tilrettelegging på skolen. Om du ønsker å lese mer om ungdomsrådet kan du klikke deg inn på artikkelen under:Alle fagartikler