Skjul områdevelger
Hopp til hovedinnhold
Legg til favoritt
Ahus

Pakkeforløp hjem for pasienter med kreft

Pakkeforløp hjem for pasienter med kreft ble publisert av Helsedirektoratet i januar 2022.

Foto: Shutterstock

Pakkeforløp hjem for pasienter med kreft ble publisert av Helsedirektoratet i januar 2022. Pakkeforløpet skal bidra til å sikre god struktur og logistikk i helsetjenesten, samt sikre trygghet og forutsigbarhet for personer som lever med kreft eller etter endt kreftbehandling.

Pakkeforløp hjem for pasienter med kreft har en intensjon om å sikre at alle pasienter med nyoppdaget kreft får en strukturert gjennomgang av individuelle behov for tjenester og oppfølging utover selve kreftbehandlingen.

Behovskartlegging

Det er variasjon i hvordan de individuelle behovene etterspørres, dokumenteres og følges opp med tiltak i dag. Ved å tilby alle nye kreftpasienter en strukturert behovskartlegging etter at diagnosen er satt på sykehus, kan informasjon følges opp under og etter utskrivelse. Pakkeforløpet gjelder for alle pasienter med kreft i alle stadier av sykdommen, ikke bare for pasienter med nyoppdaget kreft. Kommune eller bydel skal gjennomføre to behovskartlegginger 3-4 måneder etter utskrivelse og etter 12-18 mnd. Dette krever et helhetlig fokus og et sømløst samarbeid mellom tjenestene for de pasientene dette gjelder.

Samhandlingspunkt 1: Behovskartlegging på sykehus

Det bør gjennomføres en samtale med pasienten om pasientens livssituasjon utover kreftbehandling og oppfølging etter at pasienten er informert om sin kreftdiagnose.

Samtalen med behovskartlegging bør gjennomføres av lege eller sykepleier, eventuelt forløpskoordinator eller annet helsepersonell i helseforetaket. Det er opp til helseforetaket å bestemme hvem som skal gjennomføre behovskartleggingen.

Her kan du lese mer om samhandlingspunkt 1

Samhandlingspunkt 2: Behovskartlegging i kommunen etter 3-4 mnd

En ny samtale med pasienten om pasientens livssituasjon utover kreftbehandling og oppfølging bør gjennomføres ca. 3–4 måneder etter at pasienten ble informert om sin kreftdiagnose.

Samtalen med behovskartlegging bør gjennomføres av fastlege, kreftsykepleier/kreftkoordinator eller annet helsepersonell i kommunen.

Her kan du lese mer om samhandlingspunkt 2

Samhandlingspunkt 3: Behovskartlegging i kommunen etter 12-18 mnd

Det bør gjennomføres en ny samtale med pasienten om pasientens livssituasjon utover kreftbehandling og oppfølging ca. 12–18 måneder etter at pasienten ble informert om sin kreftdiagnose. 

Samtalen med behovskartlegging bør gjennomføres av fastlege, kreftsykepleier/kreftkoordinator eller annet helsepersonell i kommunen.

Her kan du lese mer om samhandlingspunkt 3

På Helsedirektoratets nettsider kan du lese mer om behovskartleggingene

Pakkeforløp hjem på Ahus

Presentasjon, innspill og opptak fra Kick off samlingen

Her finner du presentasjonen fra samlingen.

Her finner du innspill fra samlingen.

Under kan du se opptak fra samlingen:

Ahus opptaksområde startet med implementering av pakkeforløp i 2022 i regi av Helsefellesskapet Ahus og kommunene/ bydelene.

Presentasjoner fra samling 06.12.22

Presentasjon Pakkeforløp hjem og helsefellesskapet Ahus
LMS- pakkeforløp hjem for pasienter med kreft
Samarbeid med fastlegen
Veileder behovskartlegging pakkeforløp hjem

Piloten pakkeforløp hjem for pasienter med kreft avsluttes ved nyttår 2022. Fra og med 2023 er målet at alle avdelinger som behandler kreft ivaretar oppgaven med kartlegging i tråd med pakkeforløp hjem.

Fra og med 14 desember er det mulig å oversende en lenke i brev Helse Norge slik at pasientene kan forberede seg til samtale på sykehuset og sende inn med kommentarer til aktuell avdeling. Etter kartleggingssamtalen dokumenteres innholdet i EDI dokumentet som deles med den som har tjenstlige behov.

Det er et stort press på sykehuset for tiden influensa / RS virus og Covid, noe som påvirker implementeringen.


Kontaktinformasjon

Trenger du å komme i kontakt med forløpskoordinatorene på Ahus ring sentralbordet på telefon: 67 96 00 00.

Her finner du oversikt over kreftkoordinatorer i kommunene.

Alle fagartikler