Skjul områdevelger
Hopp til hovedinnhold
Legg til favoritt
Vestfold

Pakkeforløp hjem for pasienter med kreft

Helsedirektoratet utarbeidet «Pakkeforløp hjem for kreftpasienter» sammen med fagmiljø og bruker- og pasientorganisasjoner. Pakkeforløp hjem for kreftpasienter skal sikre forutsigbarhet og trygghet for pasientene og kvalitet i utredning, behandling og oppfølging, både i spesialisthelsetjenesten og i kommunal helse- og omsorgstjeneste.

To arbeidsgrupper jober med innføring av "Pakkeforløp hjem for pasienter med kreft" i Vestfold.

Innføring av pakkeforløp kreft i Vestfold

Det er et mål at kreftpasienter og pårørende opplever et velorganisert, helhetlig og forutsigbart forløp med fokus på avklaring av pasientens behov for oppfølging fra kommunen, inkludert psykososial oppfølging.

For at Pakkeforløp hjem skal tas i bruk og bidra til bedre og mer sammenhengende forløp for pasientene, er det nødvendig at både spesialisthelsetjenesten og kommunene tar verktøyet i bruk. Nasjonal plan for implementering av pakkeforløp hjem for kreftpasienter 2022-2023.

To arbeidsgrupper jobber med innføring av «Pakkeforløp hjem for pasienter med kreft». Arbeidsgruppen på sykehuset ledes av Kristine Lindhjem. Arbeidsgruppen med deltagere fra alle kommunene ledes av Rannveig Velken. Kristine Lindhjem deltar i den kommunale gruppen som en link mellom de to arbeidsgruppene.

Målsetting

Pakkeforløp hjem for kreftpasienter skal bidra til at:

• Kreftpasienter opplever trygghet og forutsigbarhet i oppfølgingen de mottar, på tvers av forvaltningsnivåene.

• Kreftpasienter og deres pårørende opplever at helse- og omsorgstjenesten avdekker eventuelle behov for psykososial oppfølging.

• Kreftpasienter og deres pårørende opplever god brukermedvirkning og brukertilfredshet.

• Kreftpasienter og deres pårørende opplever god tilgjengelighet til tjenestene, og at tilbudet til kreftpasienter og deres pårørende er likeverdige, uavhengig av hvor i landet de bor.

Samhandlingspunkt i pakkeforløp “Hjem for pasienter med kreft”.

Arbeidet med innføring av pakkeforløpet er pilotert med enkelte kreftdiagnosegrupper og er utvidet gradvis. Arbeidet startet våren 2022 og vil avsluttes i løpet av 2023.

Kontaktinformasjon

Arbeidsgruppeleder Sykehuset i Vestfold Kristine Lindhjem

Arbeidsgruppeleder kommunene i Vestfold Rannveig Velken

Alle fagartikler