+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, Ahus-, og Østfold-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område
Bilde: Universitetet i Bergen

Praksisnett

Nye muligheter for ditt fastlegekontor til å delta i allmennmedisinsk forskning. Nyetablert forskningsnettverk i primærhelsetjenesten (PraksisNett)

Allmennpraksis er helsetjenestens største arena for diagnostikk, behandling og oppfølging med ca. 15 millioner konsultasjoner årlig, tross dette har det vært lite forskning knyttet til fastlegene og deres pasienter. PraksisNett åpner for å gjennomføre gode og kvalitetssikrede kliniske studier på pasienter i norsk allmennpraksis.

PraksisNett er forskningsaktive allmennpraksiser knyttet sammen i et nettverk med hverandre og med de allmennmedisinske universitetsmiljøene. Med dette nettverket kan det gjennomføres praksisnære, kliniske studier i mange praksiser samtidig. Forskningen skal være allmennmedisinsk relevant og resultatene skal være gyldige for allmennpraksis.

PraksisNett vil gjøre det enklere for fastleger å kombinere forskning med klinisk praksis. PraksisNett kan bidra til bedre kvalitetssikring i egen praksis. IT-plattformen gir enkel oversikt over egen listepopulasjon og klinisk praksis og kan for eksempel brukes til informasjon om forskrivning av medikamenter og bruke av laboratorieprøver.

Er du fastlege og ønsker mer informasjon om PraksisNett, ta en titt her.