+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, Ahus-, og Østfold-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område

proACT-instruktør – noe for deg?

Kommunene på Nedre Romerike vil i 2017 ha et spesielt fokus på pasientsikkerhet ved å øke observasjonskompetanse, handlingsberedskap og strukturert kommunikasjon. Dette skjer gjennom prosjektet “Observasjonskompetanse og handlingsberedskap”, og vi trenger faglig engasjerte sykepleiere som vil være med å utvikle kompetanse på eget arbeidssted.

Det vil bli gitt instruktøropplæring i proACT-konseptet i regi av Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Akershus. Kursene vil holdes ved Rolvsrudhjemmet i Lørenskog.

Les mer om tilbudet her.

Ta kontakt med din nærmeste leder hvis dette er noe for deg

For mer informasjon, send e-post til Eva på: [email protected]