Skjul områdevelger
Hopp til hovedinnhold
Legg til favoritt

Refleksjonsprogram for habilitering, rehabilitering og mestring

Et refleksjonsprogram for ansatte i kommunehelsetjenesten.

Innledning

Grunnleggende kompetansepakke

Dette refleksjonsprogrammet utgjør en grunnleggende kompetansepakke for alle ansatte som skal jobbe med habilitering, rehabilitering eller mestringsfremmende praksis i kommunehelsetjenesten.

Refleksjonsprogrammet bidrar til at  tjenesteutøverne får en felles forståelse av ideologi og sentrale begreper, at habilitering- og rehabiliteringstjenestene utføres i tråd med gjeldende lovverk (herunder forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator) og at de øvrige helse- og omsorgstjenestene gjennomsyres av et fokus på brukerens mestring.

Habiliterings- /rehabiliteringsutgaven

Habiliterings-/rehabiliteringsutgaven anbefaler vi for etablerte tverrfaglige team som allerede har definert at de arbeider med habilitering eller rehabilitering. Denne utgaven inneholder mer teori enn den andre, og åpne spørsmål til refleksjon og diskusjon for å se teori og egne problemstillinger i sammenheng. Mellom samlingene skal deltakerne prøve ut en strategi for hvordan de kan håndtere utfordringer med en ny innfallsvinkel neste gang de møter bruker.

Mestringsutgaven

Mestringsutgaven anbefales for alle som skal jobbe med å fremme mestring hos bruker, noe som vil si nær alle som jobber i kommunal helse- og omsorgstjeneste. Erfaringer fra utprøving av programmet har vist at et ensidig fokus på individuell kompetanseheving ikke nødvendigvis vil føre til endringer som brukerne merker. Derfor har vi trukket inn elementer av tjenestedesign for at refleksjonsprogrammet skal bidra til at man skaper handlingsrom og felles rutiner (innen de rammene gruppedeltakerne råder over) for å kunne jobbe mestringsfremmende.

Refleksjonsgrupper

Refleksjonsprogrammet er ment som en inspirasjon og et hjelpemiddel for å fremme refleksjon og diskusjon med utgangspunkt i egen arbeidshverdag. Dere velger ut 4-6 deltakere og en lokal veileder. Dere finner alt dere trenger her på Kompetansebroen. Refleksjonsgruppa møtes ca. 2 timer, fem ganger. Vi anbefaler intervaller på ca. 2 uker. Mellom samlingene jobber deltakerne individuelt med teori, individuelle oppgaver og å teste ut nye arbeidsmetoder i praksis. De fleste deltakerne bruker 1-2 timer på dette mellom hver samling.

Hva finner man på denne siden

På denne siden finner dere alt materialet som er utarbeidet:

  • Filmer og skriftlig materiale til deltakerne (til hvert av de fem temaene)
  • Filmer og skriftlig materiale til veileder (generell del og til hvert tema)
  • Skjemaer til planlegging, oppfølging og evaluering sammen med leder

Erfaringer fra utprøving av dette kompetansetiltaket, viser at utfordringene kan være svært forskjellige i ulike tjenester. Refleksjonsprogrammet er derfor laget i to utgaver. For optimal tilpasning til egen tjeneste, er det mulig å kombinere de to utgavene.

Hvem har laget dette?

Dette refleksjonsprogrammet er utarbeidet av Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Viken (Akershus) med prosjektmidler fra Helsedirektoratet gjennom tilskuddsordningen: Kompetanseutvikling i kommunene, Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering.

Programmet ble publisert 18.11.2019

Under finner du hvert av temaene i de to refleksjonsprogrammene og nederst på siden finner du verktøy for instruktører.

Program 1: (Re)Habilitering

Innledning og tema 1
Hva er habilitering, hva er rehabilitering og hva er mestrings-fremmende praksis?

Tema 2
Brukermedvirkning og samskaping.

Tema 3
Mål – målrettet prosess med koordinerte, sammenhengende og kunnskapsbaserte tiltak.

Tema 4
Mestring – skal gis mulighet til å oppnå best mulig mestringsevne i utdanning og arbeidsliv, sosialt og i samfunnet.

Tema 5
Funksjon, selvstendighet og deltakelse.


Program 2: Mestring

Tema 1
Hva er et refleksjonsprogram?

Tema 2
Hva er mestringsfremmende praksis?

Tema 3
Brukermedvirkning, samarbeid og samskaping.

Tema 4
Kartlegging og mål.

Tema 5
Funksjons og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse.

Instruktør- og veilederstøtte

Vi ønsker å lede deg trygt gjennom oppgaven du har tatt på deg med å fremme et rehabiliterende tankesett og mestring i helsetjenesten. Vi ønsker at dette kompetansetiltaket skal være lett å ta i bruk ute i tjenestene. Dette er bakgrunnen for at alt du trenger er gjort tilgjengelig på Kompetansebroen, og at det ikke er lagt opp til verken læringsnettverk, eksterne instruktører eller kurs/sertifisering for deg som «lokal» instruktør. Under utprøving av refleksjonsprogrammet har det vist seg som en styrke at de ansatte deltar i gruppe sammen med sine nære kollegaer, med en veileder fra deres egen tjeneste, og på sin egen arbeidsplass.

Disse rammene bidrar til at kompetansen dere tilegner dere brukes til å endre egen praksis, noe som direkte kommer brukerne til nytte. Siden du er valgt ut som veileder, har du antakelig en rolle som koordinator, fagansvarlig eller på grunn av stillingstittel eller kompetanse fremstår som toneangivende i miljøet. Det er viktig at ikke du påtar deg – eller overgis − alt ansvaret. I «mestringens ånd» må hver enkelt ta så stort ansvar de kan. Vi tenker at din rolle er å sørge for at det hele kommer trygt i havn, og sørge for at alle i gruppa er så deltakende som mulig.

Veiledningsvideoer

Tema 1

Tema 2

Tema 3

Tema 4

Tema 5

Nedlastbare ressurser

Alle fagartikler