Skjul områdevelger
Hopp til hovedinnhold
Legg til favoritt
Ahus

Brosjyre om tolketjenester på 25 ulike språk

Her finner du viktig informasjon om tolketjenester som helsepersonell kan formidle til pasienter.

Snakkebobler med ulikeverdensflagg inni rundt en jordklode på hvit bakgrunnBilde: Shutterstock

Rett til informasjon på ditt språk. Brosjyren “Pasient og tolk” (NAKMI/Hdir) er oppdatert og erstattet med ny publikasjon på Helsedirektoratets nettside.

Brosjyren finnes på 25 ulike språk, og kan lastes ned her

Målgruppen er pasienter i helsetjenesten ved behov for tolk. Brosjyren kan være en god støtte i kommunikasjon med denne pasientgruppen, særlig hvis vedkommende har spørsmål om tolk.

Brosjyren inneholder informasjon om:


-tolketjenester, bestilling, tjenesten er gratis
-Tolkeloven (2022), og viktigheten av å bruke kvalifiserte tolker
-tips om hvordan pasienten kan få mest mulig ut av en tolket samtale
-Tolken’s rolle/oppgaver
-taushetsplikt/habilitet
-rett til å klage dersom tolk ikke ble brukt, eller kvaliteten var ikke god nok

Alle fagartikler