Skjul områdevelger
Hopp til hovedinnhold
Snakkebobler med ulikeverdensflagg inni rundt en jordklode på hvit bakgrunnBilde: Shutterstock

Rett til tolk

Rett til informasjon på ditt språk. Brosjyren “Pasient og tolk” (NAKMI/Hdir) er oppdatert og erstattet med ny publikasjon på Helsedirektoratets nettside.

Brosjyren finnes på 25 ulike språk, og kan lastes ned her

Målgruppen er pasienter i helsetjenesten ved behov for tolk. Brosjyren kan være en god støtte i kommunikasjon med denne pasientgruppen, særlig hvis vedkommende har spørsmål om tolk.

Brosjyren inneholder informasjon om:
-rett til tolk, bestilling, tjenesten er gratis
-Tolkeloven (2022), og viktigheten av å bruke kvalifiserte tolker
-tips om hvordan pasienten kan få mest mulig ut av en tolket samtale
-Tolken’s rolle/oppgaver
-taushetsplikt/habilitet
-rett til å klage dersom tolk ikke ble brukt, eller kvaliteten var ikke god nok