Hopp til hovedinnhold
Legg til favoritt
Østfold

Samhandlingsmidler

Helse Sør-Øst har tildelt Sykehuset Østfold midler til gode samarbeidsprosjekter med kommunene for å finne gode tiltak som understøtter samhandlingsreformen.

Bilde: Shutterstock

Helse Sør-Øst RHF har i mange år bidratt med å finansiere utvikling av nye helsetjenester og nye former for samarbeid mellom aktørene i helsetjenesten. Blant annet gjennom satsing på tjenesteinnovasjon og samhandling.

Årlig er det lyst ut midler til tjenesteinnovasjon og parallelt tildelt samhandlingsmidler til helseforetakene/samarbeidsutvalgene mellom helseforetak og kommuner. Helsefellesskapet Østfold har siden 2014 fordelt midlene som er mottatt for å stimulere til utvikling av gode samhandlingstiltak som understøtter samhandlingsreformen.

Tjenesteinnovasjon og samhandling har betydelig overlapp, og det er allerede slik at en del av tjenesteinnovasjonsmidlene går til prosjekter som omhandler samhandling og samarbeid på tvers av nivåene i helsetjenesten. På samme måte ser man at samhandlingsmidler også benyttes til å utvikle nye tjenesteformer.

Fra 2023 blir midler til tjenesteinnovasjon og samhandling slått sammen og det legges opp til en felles utlysning av midler. Det vil si at det ikke lenger vil bli en egen direkte tildeling av samhandlingsmidler fra RHF’et. En større utlysning hvert år vil gi gode muligheter til å søke midler til samhandlingsrettede prosjekter.

Søknadskriterier vil presiseres. Det vil være ønskelig å stimulere til at flere samarbeidsprosjekter mellom helseforetak/sykehus – og en eller flere kommuner skal prioriteres.


For spørsmål om samhandlingsmidler i Helsefellesskapet Østfold send en e-post til: samhandling@so-hf.no


Tildelte samhandlingsmidler i Østfold

Mellom 2014 og 2022 er det tildelt 7 256 500 kr til ulike prosjekter og tiltak mellom Sykehuset Østfold og kommunene i nedslagsområdet. I 2018 ble det ikke tildelt midler. Nedenfor er en oversikt over hvilket år prosjektene fikk tildelt samhandlingsmidler og hvor mye de fikk.

2022

Sykehuset Østfold

 • Kartlegge bruken av piccline/ midline – 100 000,-

Fredrikstad kommune

 • Pasientforløp fra Fredrikstad og Hvaler legevakt til KAD Fredrikstad – 140 000 kr
 • Vurdering av barn på legevakt – 170 000 kr
 • Felles kompetanseplan – 393 000 kr
2021

Sykehuset Østfold

 • Hva er innafor? 500 000 kr

Sarpsborg kommune

 • Sammenhengende tjenester til barn og unge – 300 000 kr
2020

Sykehuset Østfold

 • Kompetansebroen – 550 000 kr
 • Hva er innafor? – 500 000 kr
2019

Sykehuset Østfold

 • Avdeling for barne og ungdomspsykiatri og barne og ungdomshabilitering – samhandling før henvisning – 200 000 kr
2017

Sykehuset Østfold

 • Mobil røntgen: elektronisk overføring av bilder – 30 000 kr
 • Sammenhengende oppfølging av eldre med hjertesvikt – 300 000 kr
 • Virtuell rehabilitering – 72 000 kr

Fredrikstad kommune

 • Oppfølging er alfa og omega etter en diagnose – 250 000 kr

Eidsberg kommune

 • Samhandling om akuttmedisin med mål om å redusere henvendelser til akuttmottaket fra Indre Østfold – 270 000 kr

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester USHT

 • Personsentrert palliativ omsrog – 40 500 kr
2016

Sykehuset Østfold

 • Fredrikstad DPS: Felles kompetanseplan – 400 000 kr
 • Kompetansenettverk innen kreftomsorg – 400 000 kr

Fredrikstad kommune

 • Samarbeid mellom kommunehelsetjenesten og sykehuset Østold om sårpasienter
  – 110 000 kr
2015

Sykehuset Østfold

 • DPS Halden/ Sarpsborg: Pegasus ADHD voksne – 230 000 kr
 • SMP Moss: Teambaserte samarbeidsformer – 300 000 kr

Moss kommune

 • Modell for samhandling om rehabiliteringstjenester mellom Moss kommune, Sykehuset Østfold og Jeløy kurbad – 300 000 kr
2014

Sykehuset Østfold

 • Levering av erytrocytter til helsehus, sykehjem og andre institusjoner som ønsker å gjennomføre transfusjon av erytrocytter – 47 000 kr
 • Kurs til kvinner med overvektsproblematikk, språkgruppe arabisk og somali – 300 000 kr

Moss kommune

 • “Klinisk blikk” – 400 000 kr

Sarpsborg kommune

 • Sammen om en bedre diabetesomsorg – 300 000 kr

Fredrikstad kommune

 • USHT: ALERT og HLR kompetanse – 800 000 kr
Alle fagartikler