Hopp til hovedinnhold
Legg til favoritt
Vestfold

Akutthenvendelser til Sykehuset i Vestfold

Pasienter som skal vurderes eller innlegges via akuttsenteret meldes til ekspedisjonen (33342218). Pasienter som skal til skadestue elle øyeblikkelig hjelp røntgen meldes direkte til skadestuen (33342219).

Ring via ekspedisjonen i akuttsenteret for å konferere med akutt- og mottaksmedisiner om mottakets prioritering eller for å avklare alternativer til innleggelse. I diagnostisk sløyfe eller forskjøvet mottak kan pasienten få et tidspunkt med kortere ventetid. 

Melderutiner ved innleggelse:

Medisinske pasienter
  • Akuttsenteret – ekspedisjon: 333 42218
  • Forvakt : 333 42000 (via sentralbord)
Kirurgiske pasienter

Akuttsenter ekspedisjon: 33342218.Hele døgnet
Kirurgisk vakthavende: 33342000.Hele døgnet(via sentralbord)

Akutte brudd, sår- og kuttskader – skadepoliklinikk – Sykehuset i Vestfold (siv.no)

Ortopediske pasienter/skadestuen/ØH-radiologi

Skadestue/Radiologi akuttsenter: 333 42219. Hele døgnet
Ortopedisk vakthavende: 333 42000.Hele døgnet (via sentralbord)

Pasienter henvist til røntgen samme dag og til skadestue ved funn, meldes kun til ekspedisjon (33342219). Husk å gi pasienten informasjon om tiltak og videre oppfølging ved negativt røntgen.

Problemstillinger som kan vente til neste dag:

Henvisning om øyeblikkelig hjelp sendes til ortopedisk poliklinikk/ radiologisk avdeling for røntgen/vurdering neste dag. Da møter pasienten ved røntgen i 2.etg og ikke i akuttsenter. Eventuelt bruke de akutte radiologitilbudene i Vestfold.

Øye/Øre-nese-hals

Forvakt øyelege: 33342000 (via sentralbord).Gjerne avtalespesialist før kl. 14.
Forvakt øre/nese/hals: 33342000 (via sentralbord).
Vurdering må avtales siden det er hjemmevakt ettermiddag/kveld/natt. Pasienter til øyelegevurdering møter på Øyepoliklinikken i 1.etg. Pasienter til Øre-nese hals møter i Akuttsenteret på kveld og på poliklinikk på dagtid.

Barne- og ungdomsavdeling

Forvakt barneavdeling: 33342000. Hele døgnet (via sentralbord)
Avklar oppmøtested med forvakt – møter oftest direkte på barneavdeling

Psykiatri – Akutt psykisk helsehjelp – Voksen/Barn

Akutt psykisk helsehjelp voksne: 333 75077. Betjenes av AAT på dag/kveld 8-22, sentralbord natt
Barn under 18 år (BUPA) 33346700 dagtid. Bakvakt kveld/natt/helg via sentralbord 33342000
Ved oppmøte AAT: Oppmøtested Granli – Taranrødveien 47, bygg 5.

For ambulansebestilling ved innleggelse: 33727680

Aktuelle lokale rutiner

Ved mistanke om DVT
  1. Vurder empirisk antikoagulasjon (DOAK). Unntak ved mistanke om høy DVT eller lungeemboli (innlegges ø-hjelp).
  2. Blodpropp i dype vener – dyp venøs trombose (DVT) – Sykehuset i Vestfold (siv.no)
Forskjøvet mottak

For tilstander som kan vente til neste dag. Avtales i samarbeid med aktuell forvakt.

Diagnostisk sløyfe

Dersom man trenger avklaring medisinsk før evt. innleggelse til kommunalt opphold. Det må være konferert med lege ved ØHD på forhånd og klarert at det er ledig plass.

Ved bruk av skjelettrøntgen ØH ved akuttsenteret, “bruddavklaring”
  1. Husk: radiologisk avdeling gjør ikke kliniske vurderinger.
  2. Henviser er ansvarlig for det aktuelle sykdomstilfelle inntil det evt. overtas av skadestuen/annen avdeling. Om pasienten utskrives til hjemmet må henviser ha gitt råd om videre tiltak og behov for ny legekontakt.
  3. Dersom det påvises skade og henviser har anbefalt overføring til skadestuen ved røntgenfunn, overtar skadestuen pasientansvaret. 
Akutt radiologitilbud i Vestfold

Trykk her for å lese om de rutiner og de ulike tilbudene for akutt radiologi i Vestfold.

Alle fagartikler